Ny EU-dom oroar facken: ”Öppnar för missbruk” Irene Wennemo, statssekreterare och Hedvig Forsselius, Unionen, ser problem med den nya EU-domen. Foto Wennemo: Robin Haldert/Scanpix

Ny EU-dom oroar facken: ”Öppnar för missbruk”

Den nya EU-domen kan hota både skatteintäkter och arbetstagarrepresentation, eftersom den låter företag flytta sitt säte till länder dit där de inte har någon verksamhet.
30 nov 2017 | 05:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Domen som kom i oktober tycks innebära att ett företag kan flytta sitt säte till ett annat EU-land, utan att ha någon ekonomisk verksamhet där, samtidigt som man behåller verksamheten i ursprungslandet. I Polbuddomen tilläts ett polskt bolag flytta sitt säte till Luxemburg, trots att man troligen planerar att fortsätta driva själva verksamheten i Polen.

Frågan som oroar facket är nu om domen innebär att företag därmed kan välja säte i ett land som ger möjlighet att undslippa arbetsrättsliga regler som till exempel arbetstagarrepresentation i styrelser. Därmed kan länder komma att tävla om att erbjuda bäst företagsvillkor, vilket skulle kunna leda till ett ”race to the bottom” kring bolagsrätt och arbetsrättsliga krav.

− Domen är potentiellt problematisk och det finns en risk för ”sätesshopping”, säger Hedvig Forsselius på Unionen.

− Om företag kan byta säte utan koppling till den faktiska verksamheten, så kan det öppna för missbruk. Det finns en risk att det kan utnyttjas för att kringgå skyddsregler för arbetstagare. Då krävs ett missbruksskydd eller liknande regler för att säkerställa att deras rättigheter inte undermineras.  Eventuellt kan domen också leda till problem i praktiken med verkställigheten i domar för att driva in lönefordringar.

”Kan få se fler upplägg som i Paradisläckan”

I den socialdemokratiska gruppen i EU-parlamentet är man än mer oroad.

− Domen gör att vi kan få fler upplägg liknande dem i Paradisläckan och Luxleaks, säger Emilie Apell, politisk rådgivare i S&D-gruppens utskott för rättsliga frågor.

− Eftersom EU i dag inte har så stort utbyte kring bolagsregister så underlättar domen för brevlådeföretag. Om en person registrerar ett bolag i ett annat land så kan man inte veta om personen har höga skulder, eller ekonomisk brottslighet i bagaget i sitt förra land. Med brevlådeföretag hindras ansvarsutkrävande, säger Emilie Apell.

Hon menar även att arbetstagarnas rätt till styrelserepresentation, att få information och att konsulteras vid större förändringar i företaget, kan hotas.

− Vi vill ha krav på att det ska finnas genuin ekonomisk verksamhet i det land man flyttar till. Det råder nu delade meningar om ifall det är förenligt med gällande fördragsrätt om fri etablering. Vi får se var EU-kommissionen landar i sitt bolagsrättspaket, säger Emilie Apell.

Kommissionen väntades komma med ett lagförslag kring bolagens mobilitet i november. Det ryktas nu om att förslaget är uppskjutet till januari på grund av Polbuddomen. Frågan är om Kommissionen kan komma med regler som hindrar missbruk av den nya flytträtten.

”Undrar om sätesflytt är något för seriösa företag”

Erik Sjödin, lektor i civilrätt vid Stockholms universitet, är tveksam till om domen kommer att få så stor betydelse för svenska bolag.

− Jag tror inte att det kommer få särskilt mycket betydelse. Jag tror inte det, men vet inte. Vi har inte sett att särskilt många Europabolag bildats, som kan flytta säte, och inte heller många gränsöverskridande fusioner.

− Jag undrar om sätesflytt är något för seriösa företag att hålla på med – men finns möjligheten så finns ju hotet, säger Erik Sjödin.

Regeringskansliet ser risker

På regeringskansliet svarar arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons statssekreterare Irene Wennemo såhär på Arbetsvärldens fråga om hon känner oro för Polbuddomens implikationer.

– Vi väntar på att kommissionen ska presentera sitt bolagsrättspaket, vilket de förvarnat om kommer i slutet av januari. Vi kan i nuläget inte bedöma vilka risker det kommande förslaget kan innebära.

– Vi har dock farhågor för att Polbud-domen medför en ökad risk för att oseriösa företagare kommer att flytta runt sina företag för att – lagligt – välja den medlemsstat som har den mest fördelaktiga lagen, till exempel vad gäller arbetstagares rätt till styrelserepresentation. Vi har förutsatt att Kommissionen kommer att ta höjd för detta i det kommande förslaget.

Facken och TCO arbetar nu med att sätta sig in i domens betydelse. Men mer om domens implikationer kommer att stå klart efter Kommissionen presenterar sitt ”Bolagsrättspaket” i januari.

30 nov 2017 | 05:00
Om skribenten
Chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev