UKÄ vill att rekryteringsbehovet ska styra lärarutbildningen

9 sep 2015 | 13:48
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

UKÄ, Universitetskanslersämbetet, föreslår i en rapport i dag att lärarutbildningens ämnesinriktningar i framtiden ska dimensioneras mer efter rekryteringsbehovet i skolan, och mindre utifrån lärarstudenternas egna val.

Dagens lärarutbildningar bygger i huvudsak på studenternas val, och motsvaras inte alltid av rekryteringsbehoven av olika ämneskombinationer hos de nya lärarna i grundskolan. Enligt UKÄ skulle den obalansen sannolikt leda till att rekryteringen av rätt lärare blir allt mer problematisk, inte minst eftersom det ser ut att bli en allmän framtida brist på lärare.

Därför presenterar UKÄ därför en skiss över hur en dimensionering av lärarutbildningen skulle kunna utvecklas utifrån grundskolans timplan och mixen av ämneskombinationer i lärarutbildningen. Modellen går bara att tillämpa på grundskollärarutbildningen.

9 sep 2015 | 13:48
Nyheter
De viktigaste nyheterna en gång i veckan