Stora skillnader i arbetskraftskostnader mellan EU-länder

15 dec 2014
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Genomsnittskostnaden för en arbetstimme i Bulgarien var 2012 3,4 euro, medan arbetsgivare i Danmark i genomsnitt betalar 40,1 euro. Det är de två ytterligheterna i Eurostats nya rapport om arbetskraftskostnaderna i EU. För hela EU var genomsnittet 24,2 euro och för Sverige 37,3 euro, vilket är tredje dyrast efter Danmark och Belgien.

Slovenien och Cypern har högre arbetskraftskostnader än Portugal, men förutom den skillnaden är det de gamla EU15-länderna som har de högsta kostnaderna.

I arbetskraftskostnaden ingår lön och sociala avgifter. Sektorerna jordbruk och offentlig administration ingår inte i statistiken.

Läs rapporten (på engelska) på Eurostats webbplats.

 

15 dec 2014
Nyheter
De viktigaste nyheterna en gång i veckan