Miljonregn över coronaforskning Afa försäkringars FoU-chef Helena Jahncke säger att det är viktigt att kunskapsunderlaget breddas vad gäller riskhantering inom arbetsmarknaden. Foto: Afa Försäkringar

Miljonregn över coronaforskning

Forskning Tungviktare på arbetsmarknaden har genom Afa Försäkringar investerat 97 miljoner i forskning relaterad till coronapandemins effekter för arbetsmiljö och hälsa. Försäkringsbolagets forskningschef Helena Jahncke hoppas att projekten ska rusta samhället för att bättre hantera kriser och arbetsmiljöproblem i framtiden.
29 jan 2021 | 11:11
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Afa Försäkring avsätter varje år 150 miljoner kronor till forskning relaterad till hälso- och arbetsmiljöfrågor, vilket gör försäkringsbolaget till en av landets största privata finansiärer inom det här området.

Försäkringsbolaget ägs av Svenskt näringsliv, LO och PTK och deras största uppdragsgivare kommuner och regioner. Genom Afa Försäkring har dessa parter tillsammans beslutat om 97 miljoner för forskning som från olika perspektiv kartlägger följdeffekterna av covid-19 på arbetsmiljö och hälsa.

Eftersom behovet att bredda vårt kunskapsunderlag i fråga om pandemin är så akut har vi frångått våra vanliga rutiner

Allt som allt har nu 37 projekt beviljats forskningsanslag. Helena Jahncke, FoU-chef på försäkringsbolaget, säger att man påskyndade hanteringen av sökningarna för att studierna så snabbt som möjligt skulle kunna komma igång.

– I vanliga fall hanterar vi forskningsärenden fyra gånger per år. Men eftersom behovet att bredda vårt kunskapsunderlag i fråga om pandemin är så akut har vi frångått våra vanliga rutiner och hanterat ärendena löpande, säger hon.

Större fokus på arbetsmiljörisker

Inom ramen för de påbörjade projekten studeras arbetsplatser såväl inom den privata sektorn som inom kommuner och regioner.

Studierna spänner över ett brett fält, men de har gemensamt att de på olika vis kartlägger organisatoriska förändringar och arbetsmiljörisker i spåren av pandemin.

Mot bakgrund av pandemin är det viktigt att vi fördjupar våra insikter om hur vi kan arbeta förebyggande och hantera olika risker

– Arbetsmiljöfrågor är på var och varannan persons läppar i dag, och även om de alltid varit viktiga så har man inte alltid lagt lika mycket fokus på dem som nu, säger Helena Jahncke och fortsätter:

– Mot bakgrund av pandemin är det viktigt att vi fördjupar våra insikter om hur vi kan arbeta förebyggande och hantera olika risker, och bland de projekt som vi beviljat anslag finns sådana som inriktar sig mot arbetsmiljön inom sjukvård och äldreomsorg, och smittspridning inom vården.

Andra studier, berättar hon, undersöker exempelvis hur de permitteringar som genomförts under pandemin har påverkat människors psykiska hälsa och sjuksjukskrivningar, samt rehabilitering av personer som drabbats av covid-19.

Vill tillgängliggöra forskning

Helena Jahncke säger att man från Afa Försäkringars sida är mån om att forskningen ska komma till nytta ute i arbetslivet.

– Vi kommer att göra vårt för att bidra till att kommunicera ut forskningsresultaten, exempelvis genom seminarier tillsammans med forskarna. Många av projekten löper över tre år, men vissa resultat kommer vi troligtvis att kunna presentera redan under det här året, säger Helena Jahncke.

29 jan 2021 | 11:11
Om skribenten
reporter

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev