”Medieaktörer kan aldrig sätta sin tillit till staten” FOTO: TOR JOHANSSON.
Jonas Nordling, Journalistförbundet.

”Medieaktörer kan aldrig sätta sin tillit till staten”

SJF Jonas Nordling vill att den nya regeringen ser över Journalistförbundets förslag om ett reformerat presstöd.
6 nov 2014 | 08:31
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

– Det är fortfarande sorgligt tyst från regeringen när det gäller konstruktiva lösningar på problemen i branschen. Men det är kanske lite för tidigt att slänga in hatten och ge upp hoppet, de har ju bara suttit en månad, säger Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling.

Journalistförbundet vill att presstödet baseras på den redaktionella budgeten, utan någon koppling till upplagor eller spridningsområde. Förslaget togs egentligen fram i samband med den statliga presstödsutredningen för 1,5 år sedan.

–  Vi hade fått bilden av att man inte tänkte särskilt nytt i den och tyckte det var underligt. Mediernas kräftgång har ju varit tydlig i flera år. Därför skissade vi upp ett annat sätt att tänka kring stödet.

Branschen måste lösa sina egna problem

SJF:s förslag till nytt presstöd

Journalistförbundet vill att presstödet omvandlas till redaktionellt produktionsstöd som:

  •  kan sökas av verksamheter med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning som sin primära uppgift, och som är ansluten till det pressetiska systemet
  • baseras på mottagarens faktiska utgifter för redaktionell verksamhet, oavsett anlitandeformer
  • minskas proportionellt vid vinstuttag, koncernbidrag eller liknade som innebär att ekonomiska resurser styrs bort från redaktionell verksamhet
  •  uppmuntrar och stöttar nya utgivare
  • är neutralt inför kanal- och/eller distributionsform.
+ Expandera

Förslaget som skissades fram går ut på att reformera dagens presstöd till ett omställningsstöd.

– Det är visserligen en demokratisk fråga att hålla liv i redaktionella strukturer. Men på lång sikt kan publicister, utöver public service, aldrig sätta sin tillit till staten. De problem vi har i branschen måste vi brottas med själva, säger Jonas Nordling.

Omställningsstödet som Journalistförbundet vill ha ska ges till redaktionella verksamheter som har problem med ekonomin, men inte till dem som kan plocka ut vinst. Det ska kunna sökas av samma aktörer som idag.

– Men vi har lagt till ett krav på att du ska vara ansluten till pressetiska systemet, och sedan stå upp för det. Det är ju redan obligatoriskt för tryckta tidskrifter, men är idag frivilligt för publicister på digitala plattformar.

Förslag om skattesänkningar

Jonas Nordling hoppas nu att regeringen ska kasta den gamla presstödsutredningen i soptunnan och tillsätta en ny. För att på kort sikt stävja krisen i mediesektorn vill Journalistförbundet att regeringen sänker den digitala momsen, tar bort reklamskatten och ser över licenssystemet för public service.

– Det är ju sådana bitar som en regering skulle kunna fatta snabba beslut om. Men tyvärr så lyser de frågorna med sin frånvaro i budgetpropositionen.

 

6 nov 2014 | 08:31
Om skribenten
reporter

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar