LO: Regeringens las-förslag kör över motståndarna Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) en pressträff om LAS-utredningen. Foto: Amir Nabizadeh / TT

LO: Regeringens las-förslag kör över motståndarna

Arbetsmarknad Ett splittrat LO lämnar eniga remissvar om förslagen till ny arbetsrätt och bättre möjligheter till omställning. Saco kritiserar i sitt remissvar att höjd ränta på studielån ska betala kompetenssatsningen. Dessutom pekar Saco på att förändringarna av arbetsrätten inte slår igenom helt för statligt anställda.
Göran Jacobsson
16 sep 2021 | 11:31
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I går, 15 september, gick remisstiden ut för de tre utredningarna som syftar till ny lagstiftning som bygger på överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv, PTK, Kommunal och IF Metall.

Sekos ordförande Gabriella Lavecchia säger i en kommentar till Arbetsvärlden:

– Det skaver extra mycket att en S-ledd regering föreslagit detta även om alla vet att det är en eftergift till C och L i Januariavtalet. Hela processen har byggt på ojämna odds där arbetsgivarna haft ett stort övertag i förhandlingarna. Upplägget har byggt på hot om lagstiftning om parterna inte lyckats hitta en lösning.

Enigheten i LO-styrelsen är skenbar. Inget har ändrats. LO är splittrat och de två största LO-förbunden IF Metall och Kommunal krokar arm med PTK och Svenskt Näringsliv medan LOs övriga 12 förbund står vid sidan om las-överenskommelsen.

Problematiskt att låta avtal ligga till grund för lag

LO har svarat på de tre utredningar – om omställnings- och kompetensstöd, omställningsstudiestöd samt om en reformerad arbetsrätt. LO ställer sig positiv till omställningsstudiestöd och omställnings- och kompetensstöd medan kritiken är mer omfattande av den del som handlar om förändringar av arbetsrätten.

LO förklarar att man kommenterar utredningarna var för sig utan att göra någon sammanvägd bedömning.

Till att börja med pekar LO på att några parter på arbetsmarknaden i praktiken givits kompetens att stifta lag samtidigt som de som står utanför avtalet inte kan påverka lagen. Dessutom anser LO att det är ett problem att låta ett avtal ligga till grund för lag eftersom avtalet innehåller kompromisser och att parterna bakom ett avtal utelämnat frågor parterna inte kunnat enas om.

Det skaver extra mycket att en S-ledd regering föreslagit detta även om alla vet att det är en eftergift till C och L i Januariavtalet

Det gör att lagen riskerar att bli otydlig och det tycker LO gäller bland annat för det nya begreppet sakliga skäl för uppsägning av personliga skäl.

När det gäller förslaget om sakliga skäl vid uppsägning av personliga skäl anser LO att förslaget riskerar att öka osäkerheten i rättstillämpningen för lång tid framåt. LO går emot den föreslagna ändringar och anser att det innebär en försvagning av anställningsskyddet vid personliga skäl och att det i sin tur leder till en försvagning av anställningsskyddets syfte som social skyddslagstiftning.

Vill sätta stopp för de nya undantagen

LO vänder sig emot förslagen att i lag införa tre undantag från turordningsreglerna. LO pekar också på att en arbetsgivare som gör undantag med stöd i kollektivavtal inte anses ha förbrukat sina undantag enligt lagen.

LO tycker att turordningsreglerna för anställda i mindre företag inte får någon betydelse om förslaget blir verklighet. LO vill sätta stopp för de nya undantagen och hänvisar till att det inte finns något hållbart underlag till stöd för försämringarna.

Att införa turordning vid hyvling av arbetstiden och att särskild visstidsanställning begränsar tiden för visstidsanställning tycker LO är bra, men hade hellre sett att det krävts objektiva skäl för att visstidsanställa.

Enigheten i LO-styrelsen är skenbar. Inget har ändrats.

I stället för de föreslagna reglerna om begränsning av tiden för inhyrning vill LO hellre att inhyrning inte ska vara tillåten när den tillgodoser ett företags permanenta arbetskraftsbehov, men Landsorganisation anser även att förslaget innebär en förbättring jämfört med dagens regler.

När det gäller de två andra utredningarna är LO alltså mycket mer positiva. LO är för huvuddelen av förslagen i de båda utredningarna.

Undertecknarna av las-överenskommelsen är däremot nöjda. De har lämnat in tre gemensamma svar på de tre olika utredningarna.

Orimligt med höjda ränta på studielån

Trots LO-styrelsens enighet bakom remissvaren så svarar IF Metall och Kommunal tillsammans med PTK och Svenskt Näringsliv på ett annat vis här. De skriver att promemoriorna väl speglar deras egen överenskommelse. Dessutom vill de att inget ska ändras i förslagen eftersom ändringar enligt dem riskerar att hamna i motsättning till deras överenskommelse.

Saco är i sitt remissvar positiv till satsningen på kompetensutveckling, men är kritiska mot att satsningen delvis ska betalas med höjd ränta på studielån.

Bakgrund

Förklaringen till LO-styrelsens enighet finns i IF Metalls och Kommunals agerande. Kommunals ordförande Tobias Baudin säger:

– Så här tänker jag. LO har svarat utifrån var och en av de tre utredningarna. Jag håller till exempel med om att det är bra att halvera vistiden och precis som LO är jag emot att införa tre undantag i turordningsreglerna.

– För Kommunal som förbund är det annorlunda. Vårt samlade ställningstagande bygger på överenskommelsen som bygger på givande och tagande och då står vi för helheten, säger Kommunals ordförande.

Tobias Baudin tycker inte det är konstigt att stödja två olika hållningar.

– I LO-styrelsen måste jag tänka på att hålla ihop LO och som förbund står vi bakom helheten i uppgörelsen.

IF Metall hanterade frågan annorlunda. Jesper Pettersson, pressansvarig hos IF Metall, säger att IF Metall inte röstade för remissvaren i LO-styrelsen men inte heller reserverade sig.

Han säger att IF Metalls remissvar är det som lämnats in tillsammans med Svenskt Näringsliv, PTK och Kommunal.

+ Expandera

I ett pressmeddelande säger Sacos ordförande Göran Arrius att det är orimligt och motverkar tanken med kompetenssatsningen.

Saco anser också att anställda i offentlig sektor missgynnas av förslagen och tycker inte att utredningen uppfyllt sitt uppdrag när det gäller arbetsrätten. I remissvaret skriver Saco att förbättringarna när det gäller visstidsanställningar, företrädesrätt och uthyrning av arbetskraft inte får fullt genomslag på det statliga området.

LO-förbundet Seko har lämnat in ett eget remissvar. De har liknande invändningar som Saco när det gäller statligt anställda och de föreslagna förändringarna av arbetsrätten. Seko är mycket kritiska till förslagen till förändringar av arbetsrätten och anser att förslagen minskar tryggheten för fackets medlemmar och ökar arbetsgivarnas makt.

Dessutom hade Seko hellre sett att förändringarna skett i en avtalsrörelse utan fredsplikt istället för genom lagstiftning.

Fack hindras förhandla om uppsägningsregler

Pappers kritiserar den förändrade arbetsrätten på liknande sätt som LO. Pappers invänder bland annat mot att det föreslås ett förbud för enskilda fack att komma överens om bättre uppsägningsregler.

Arbetsvärlden har tidigare skrivit om kritik från Finansförbundet, Scen & Film och ST. Finansförbundets kritik handlar om att flera förslag inte fungerar i finansbranschen och är kritiskt mot att några parters uppgörelse ska gälla på hela arbetsmarknaden.

Scen & Film är emot att en överenskommelse mellan parter ska ligga till grund för ny lag. ST lyfter fram att förbättringarna inte slår igen fullt ut för statligt anställda.

Nu ska regeringen arbeta fram en proposition med utredningarna och remissvaren som utgångspunkt.

Tanken är att riksdagen ska ta ställning i vår.

Göran Jacobsson
16 sep 2021 | 11:31

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev