Listan: Här kan business class vara okej Unionens ordförande Martin Linder meddelar att det sätts stopp för flyg i business class och semester i samband med internationella tjänsteresor. I vänstra bilden syns mat i business class. Foto: TT

Listan: Här kan business class vara okej

Fackliga tjänsteresor Unionens medarbetare och förtroendevalda kommer inte längre få flyga i business class på tjänsteresor eller ta ut semester i samband med internationella resor. Arbetsvärlden har övriga TCO-förbunds resepolicys och kan konstatera: fyra förbund saknar bestämmelser för flygbiljettens klass.
17 dec 2018 | 15:15
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Efter att flera granskande artiklar i Aftonbladet om resekostnader för Unionens anställda och förtroendevalda väckt starka reaktioner från medlemmarna har förbundet nu bestämt sig för att ändra sin resepolicy.

Kritiken mot förbundet har handlat om att det varit möjligt att ta ut semester i samband med internationella tjänsteresorna samt att resa business class. De här möjligheterna försvinner nu.

– Vi måste våga syna oss själva i sömmarna och därför har förbundsstyrelsen beslutat att inga resor från och med nu ska få göras i business class. Det ska inte heller vara tillåtet att ta semester i samband med internationella tjänsteresor, säger Unionens ordförande Martin Linder.

Ytterst handlar det om att värna och bibehålla medlemmarnas förtroende

Unionen, som inte velat lämna ut sin egen resepolicy till medier, har sneglat på andra förbunds resepolicys och dragit slutsatsen att det i dag är ovanligt att tillåta business class på tjänsteresor. Martin Linder konstaterar att Unionen inte varit helt ”i takt med tiden”.

Nu tar facket in revisionsbyrån EY som ska granska förbundets internationella resor tillbaka till 2014.

– Vi kommer att vara transparenta kring revisionsbyråns slutsatser, ytterst handlar det om att värna och bibehålla medlemmarnas förtroende, säger Martin Linder.

Fyra förbund saknar krav

Arbetsvärlden har begärt ut TCO-förbundens resepolicys och konstaterar att det är fyra förbund som saknar explicita krav vad gäller flygbiljettens klass. Dessa är: Polisförbundet, ST, TULL-KUST och Vision.

Vissa förbund har särskilda skrivelser om att i undantagsfall tillåta business class. Dessa förbund är: Finansförbundet, FTF, Försvarsförbundet, centralorganisationen TCO, Vårdförbundet.

Förbunden om flygbiljetter

Arbetsvärlden har begärt ut alla TCO-förbundens resepolicys. Nedan följer utdrag om vad som gäller för flygbiljetter för respektive förbund samt centralorganisationen:

Finansförbundet

”I vanliga fall ska ekonomiklass, eller motsvarande, bokas. Vid flygtider över tre timmar, och vid ofta återkommande flygresor, är det av arbetsmiljöskäl tillåtet med uppgradering av biljettklass.”*

FTF

”Den lägsta totalkostnaden för resan ska vara vägledande för ditt val av biljetter. Det betyder att den billigaste ekonomiklassbiljetten ska väljas.” Undantag kan beviljas: ”Vid interkontinentala flygningar kan det uppstå tillfällen då det inte finns någon tid för återhämtning från det att ditt flyg landar till att du ska starta ditt arbete på destinationen. Vid en sådan situation får en affärsklassbiljett bokas efter övervägande tillsammans med FTF:s kanslichef.

Försvarsförbundet

”Ersättning för flyg ekonomiklass (motsvarande) icke ombokningsbar biljett utgår om restiden överstiger fyra timmar i ena riktningen med annat färdmedel. Om särskilda skäl föreligger kan förbundsstyrelsen medge annat.”

Journalistförbundet

”Flygresor företas till lägsta tillämpliga pris (normalt ekonomiklass om sådana prisalternativ är aktuella)”.

Lärarförbundet

”Vid resor ska vi välja det alternativ som både är ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt.”

Polisförbundet

Inga krav på flygbiljettens klass i resepolicyn.

SLF

”Flyg inrikes får användas då det ryms inom kravet för lägsta totala kostnad för resans ändamål, och speciellt då tidsvinsten är betydande. För flygningar ska godkända flygbolag (TCO) användas. Endast ekonomiklassbokningar är tillåtna.”

ST

Inga krav på flygbiljettens klass i resepolicyn.

TCO

”Flygresor ska i största möjliga utsträckning ske med billigaste möjliga alternativ. Inrikes flygresor får endast ske då resan överstiger 50 mil enkelväg eller om en sammanlagd tidsvinst på minst två timmar kan göras i jämförelse med annat färdsätt. Avsteg från denna regel medges undantagsvis av närmaste chef.”

Teaterförbundet

”Flyg bokas i ekonomiklass och det billigaste alternativet ska väljas.”

TULL-KUST

Inga krav på flygbiljettens klass i policyn.

Vårdförbundet

”I enstaka undantagsfall kan flygresa i Business-/Affärsklass vara motiverat. Exempel på det kan vara vid långa utlandsresor och/eller flera resor i nära anslutning till varandra och när arbete ska utföras under resan och/eller direkt i anslutning till ankomst.”

Vision

Inga krav på flygbiljettens klass i resepolicyn.

*Finansförbundet meddelar att förbundets styrelse kommer att behandla ett nytt förslag på resepolicy som bland annat innefattar skarpare restidsgränser för när uppgradering av flygbiljetter får göras samt en annan beräkningsmodell för förbundets klimatkompensering.

+ Expandera
17 dec 2018 | 15:15

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev