Dömd efter kön? I Arbetsvärldens granskning framkommer systematiska könsskillnader i Förvaltningsrätten i Stockholms avgöranden beroende på vem som överklagar. Kvinnliga domare ändrar i 17 procent av målen där män överklagat, medan manliga domare endast ändrar i 2 procent av målen för kvinnor. Manliga domare ändrar i 8 procent för män och kvinnliga domare i 15 procent för kvinnor. Foto: Henrik Montgomery / TT
Ledare

Dömd efter kön?

Sjukförsäkring Finns det könsskillnader när män och kvinnor dömer i svenska domstolar? Vår granskning av Stockholms förvaltningsrätts behandling av överklaganden av sjukpenningsbeslut tyder på det.
17 maj 2018 | 10:32
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

När vi granskar de senaste 230 domarna så är det fyra gånger svårare att få rätt med en manlig domare.

Åtminstone en internationell studie har funnit skillnader mellan manliga och kvinnliga domare. Men fler  faktorer än kön var inblandade, i detta fall regionala skillnader. Det kan också handla om att domarna av olika kön har olika utbildning, rutin och specialisering.

I fallet med sjukförsäkringen är det redan belagt att stora regionala skillnader råder av Inspektionen för sjukförsäkringen. Detta har också påpekats av rådmännen själva. Som Robert Sjunnebo på LO-TCO Rättsskydd säger till Arbetsvärlden så är lagen om sjukförsäkringen sedan 2009 konstruerad så att det ges stora individuella tolkningsmöjligheter.

Typerna av fall är heller inte identiska i vår granskning och även om de fördelas slumpmässigt mellan domarna så kan mönster ha smugit sig in. Tidigare forskning har visat att män och kvinnor argumenterar på olika sätt för sin sak i sjukförsäkringsfrågor. Kvinnor, särskilt utländskt födda argumenterar utifrån familjeskäl, och förlorar då i högre utsträckning mål, medan män visar upp brist på arbetsförmåga, vilket röner större framgång eftersom det är i enlighet med vad lagen ska ta hänsyn till. Socioekonomisk ojämlikhet gör också att de med mer samhällskoll skaffar ett bättre ombud själva, medan andra får ett sämre ombud tilldelat sig.

I vår granskning förefaller det vara betydligt fördelaktigare att vara manlig klagande. Du får rätt i högre utsträckning hos kvinnliga domare, men framförallt hos manliga.

Man ska inte ta vår granskning som den definitiva sanningen. Vi ser heller inte de här mönstren när vi granskar de tre storstadsregionerna. Men just Stockholm sticker ut. Det är en mycket intressant indikation på att den stora individuella friheten kan leda till att kön tillåts spela en större roll regionalt.

På LO-TCO Rättskydd, som företräder personer som nekats sjukpenning, inväntar man nu två domar före midsommar i Högsta domstolen. Om de inte ger klarhet bedömer man att lagstiftningen kring sjukpenningen kan behöva ändras.

17 maj 2018 | 10:32
Om skribenten
Chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev