Lärarnas avtal förlängs i två år Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet. Foto: Mikael Johansson/Lärarförbundet

Lärarnas avtal förlängs i två år

Avtal 2016 Det kommunala läraravtalet förlängs med två år och gäller till och med mars 2018. Men om lärarlyftet inte klubbas igenom i riksdagen sägs avtalet upp direkt.
17 nov 2015 | 14:25
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Igår måndag kom Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund överens med Sveriges Kommuner och Landsting om att förlänga det kommunala läraravtalet, HÖK12, med två år. Det nuvarande avtalet löper alltså ut den 31 mars 2018, och har redan trätt i kraft.

– Det här är ett viktigt steg för ansvarstagandet för den svenska skolan, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

Innehåller ej centrala lönenivåer

Avtalet är i stort sett detsamma som 2012 års avtal, men med vissa förändringar.

– Vi har i avtalet också förstärkt vissa skrivningar om fortsatt löneutveckling, men också om att ta hand om den höga arbetsbelastningen, säger, säger Johanna Jaara Åstrand.

Liksom avtalet som slöts 2012 har inte det här avtalet heller några centralt garanterade lönenivåer. Johanna Jaara Åstrand säger att löneutvecklingen för lärarna också har varit mycket positiv jämfört med andra grupper.

Sägs upp om riksdagen säger nej till lärarlyftet

Förlängningen av avtalet bygger dock helt på att riksdagen i december röstar ja till regeringens förslag om en nationell samling för läraryrket, där bland annat ett lönelyft ingår.

– Vi har en uppsägningsklausul i avtalet i det fall riksdagen inte skulle klubba igenom beslutet. Då får vi sätta oss ner vid förhandlingsbordet igen och ta ett omtag, säger Johanna Jaara Åstrand.

Hon upplever dock att det finns ett starkt stöd hos både politiker och allmänheten för att förändringar måste ske för att stärka den svenska skolan.

Samsyn om vad som behövs för svenska skolan

Johanna Jaara Åstrand säger att SKL och lärarförbunden har haft en bra dialog om vad som behövs i avtalet, och att de är överens om vilka problem som behöver åtgärdas.

– Först och främst är det lärarbristen som måste lösas. Läraryrket måste göras mer attraktivt. Det centrala avtalet är till stor hjälp till det, men det största ansvaret ligger på kommunerna. De måste ta sin del i att förverkliga den statliga satsningen.

17 nov 2015 | 14:25

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev