Kvinnliga lärare mest pessimistiska om att orka jobba till 65

Arbetsmiljö Bland alla kvinnor på hela arbetsmarknaden är förskollärare de som oftast bedömer att de inte kommer att orka jobba fram till pensionen. Det visar en ny undersökning som bygger på 8 000 individer.
12 nov 2014
Ellinor Ivarsson.

Ellinor Ivarsson

Just nu pågår Lärarförbundets kongress, och en av de stora nyheterna därifrån är Lärarförbundets egen undersökning som visar att många lärare, framför allt yngre, funderar på att byta yrke. Men även i jämförelse med andra yrken på arbetsmarknaden är risken stor att tappa utbildade lärare för att de inte orkar fortsätta jobba till 65 år.
Det visar en ny magisteruppsats som bygger på körningar av SCB:s och Arbetsmiljöverkets stora dataunderlag från arbetsmiljöundersökningarna.
Körningen bygger på självskattad pensionsavgång på grund av arbetsmiljön och cirka 8 000 personer i åldrarna 50–64 år har svarat. Det är personer som mer eller mindre närmar sig pensionsåldern inom alla yrkesområden på arbetsmarknaden.

Direkt samband mellan arbetsmiljö och pensionsavgång

Idén om att titta på just självskattad pensionsavgång i kombination med arbetsmiljön kom när Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet fick i uppdrag av Arbetsmiljöverket att göra en kunskapsöversikt över det direkta sambandet mellan arbetsmiljö och utträdet ur arbetslivet. Forskarna upptäckte att det råder stor brist på forskningsresultat.
Delvis som en följd av det fick forskningsassistenten i projektet, Ellinor Ivarsson, praktik på Arbetsmiljöverket för att arbeta med en magisteruppsats i ämnet. Resultatet har nu blivit en uppmärksammad magisteruppsats.
– Det är en av de första studierna över huvud taget av det direkta sambandet mellan arbetsmiljö och förväntad pensionsavgång, säger Jonas Månsson, docent i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet.

8 000 individer

Ellinor Ivarsson har fått tillgång till data från arbetsmiljöundersökningen och har kunnat koppla 50–65-åringars svar på frågan: ”Bedömer du att du kommer kunna arbeta fram till den ordinarie pensionsåldern i ditt yrke?” till yrke, kön, den fysiska arbetsmiljön och den psykosociala arbetsmiljön.
– Det intressanta i den här studien är att se att arbetsmiljö faktiskt har påverkan på avgångar. Och det är viktigt i sig. Men något som förvånat mig är att det inte är de sociala kontakterna som sådana i yrket som ökar planer på tidig avgång. Social kontakt har i min studie en positiv påverkan. Däremot har höga krav och låg kontroll en negativ påverkan.

Lärarna sticker ut

Det kan vara därför som en tjänstemannagrupp sticker ut bland samtliga yrkesgrupper i materialet: lärargrupperna. De återfinns i toppen av alla yrken där störst andel kvinnor i åldern 50–64 år skattar att de kommer att gå i tidig pension.
– Lärare har ofta liten kontroll och höga krav i sitt arbete, förklarar Ellinor Ivarsson.
Ellinor Ivarsson har nu fått jobb på Arbetsmiljöverket som analytiker. Hon hoppas att andra forskare ska ta vid och borra ännu djupare i den här typen av bred data. Bristen på motsvarande kvantitativ forskning utomlands beror bland annat på att man saknar rätt sorts register.
– Men Sverige har ju ganska bra register, och det vore intressant om någon koppla ytterligare faktorer till planer på tidigt utträde från arbetsmarknaden, som ekonomi och sjukskrivningshistoria. Det har inte jag tittat på.

Ellinor Ivarssons studie ”Arbetsmiljö och pension – Kan en bättre arbetsmiljö förlänga arbetslivslängden?” har nyligen belönats med Prevents och AFA Försäkrings stipendium Utmärkt arbetsmiljöuppsats.

Tidigast självskattad pensionsavgång

Kvinnor

1. Läraryrken som kräver kortare högskoleutbildning (främst förskollärare och fritidspedagoger).
2. Servicearbeten utan krav på särskild yrkesutbildning.
3. Lärare som arbetar inom universitet, gymnasie- eller grundskola.

Män

1. Servicearbeten utan krav på särskild yrkesutbildning.
2. Gruv-, bygg- och anläggningsarbete.
3. Metallhantverk, reparatörsarbete med mera.

12 nov 2014
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Tidigast självskattad pensionsavgång

Kvinnor

1. Läraryrken som kräver kortare högskoleutbildning (främst förskollärare och fritidspedagoger).
2. Servicearbeten utan krav på särskild yrkesutbildning.
3. Lärare som arbetar inom universitet, gymnasie- eller grundskola.

Män

1. Servicearbeten utan krav på särskild yrkesutbildning.
2. Gruv-, bygg- och anläggningsarbete.
3. Metallhantverk, reparatörsarbete med mera.

Nyheter
De viktigaste nyheterna två gånger i veckan