Krock med 3-åring i hemmet är inte arbetsskada Att jobba hemma med barn kan bli risky business Foto: Pontus Lundahl/TT

Krock med 3-åring i hemmet är inte arbetsskada

Hemarbete En producent som jobbade hemifrån skadade en tand när han böjde sig ner för att sätta in sladden till jobbdatorn och krockade med sin treåring son. Det klassas inte som arbetsskada, enligt en färsk dom från högsta instans.
Lena Bäckman Lägerdal
27 apr 2023
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I ett annat fall, med en ekonom som jobbade hemma, blev en ivrig hund orsak till en tandskada när den hoppade upp mot sin matte.

Båda fallen har nu prövats som arbetsskador av högsta instans, Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). De utgör därför ny praxis för olyckor som sker under hemarbete.

– Det krävs ett tydligt samband mellan arbetet och olyckan, säger Lise-Lotte Sjöstedt, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd

Krav för samband kommer att bli högre

Alla anställda som skadar sig i arbetet omfattas av den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen, den gäller även vid arbete i hemmet. De två fallen som nu prövats hade fått avslag som arbetsskada av Försäkringskassan.

Gäller alla som jobbar

  • Arbetsskadeförsäkringen är en del av den allmänna socialförsäkringen och omfattar alla som förvärvsarbetar i Sverige.
  • Med arbetsskada avses en skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet.
  • Den som drabbas av en arbetsskada kan få ekonomisk ersättning från Försäkringskassan för nödvändiga vårdkostnader

Källa : Högsta förvaltningsdomstolen  

+ Expandera

Med den nya gränsen kan det bli svårare för anställda att få ersättning för arbetsskada när de arbetar hemifrån.

– Kraven på samband mellan arbete och olyckan kommer att ställas högre när olycksfallet inträffar under hemarbete jämfört med en olycka som inträffar på arbetsplatsen.

Sonens huvud avgjorde

Det har funnits regler tidigare för vad som gäller när man skadar sig vid arbete i hemmet. Att snubbla på sin datorsladd när man jobbar hemma och slå sig så illa mot en möbel att man behöver tandvård hade kunnat ge ersättning för arbetsskada.

Gränsdragningen mellan arbetsliv och privatliv blir otydlig när man sitter i hemmet.

Lise-Lotte Sjöstedt, LO-TCO Rättsskydd

I det aktuella fallet var skillnaden att just sonens huvud orsakade olyckan, enlig HDF:s dom.

– Gränsdragningen mellan arbetsliv och privatliv blir otydlig när man sitter i hemmet. Arbete varvas med privata göromål, tiden suddas ut vad är arbete och vad är privat. Det är därför man behöver den här avgränsningen, menar Lise-Lotte Sjöstedt.

På väg mot köket är inte arbete

Ekonomen som skulle gå ut med sin hund hade redan rest sig från skrivbordet och var på väg till köket när olyckan skedde.

– Olyckan inträffade således inte exakt när hon utförde sitt arbete.

De båda olyckorna inträffade under smittspridningen av covid-19. I det ena fallet var den anställde beordrad att att arbeta hemma.

I det andra fallet jobbade den anställde på uppmaning av sin arbetsgivare från hemmet på grund av pandemin.

Det spelar ingen roll menar HDF. Gränsen vid olyckor i samband med arbete i hemmet gäller oavsett om hemarbetet är frivilligt eller beordrat.

Lena Bäckman Lägerdal
27 apr 2023

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar