KD tvingar fram omröstning om lönetransparens i EU-parlamentet EU-parlamentet i Strasbourg. Foto: Fredrik Persson / TT

KD tvingar fram omröstning om lönetransparens i EU-parlamentet

Internationellt Genom en namninsamling har den kristdemokratiska EU-parlamentarikern Sara Skyttedal lyckats få till stånd en omröstning i parlamentet om det föreslagna lönetransparensdirektivet. Nu hoppas hon att fler svenska partier ska verka för att förslaget ska revideras.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

För strax ett år sedan lade EU-kommissionen fram ett förslag till ett lönetransparensdirektiv som ska syfta till att stärka tillämpningen av principen om lika lön för kvinnor och män, något som ska åstadkommas genom insyn i lönesättningen.

Direktivförslaget har den senaste tiden legat på EU-parlamentets bord, och i torsdags förra veckan beslutade de två utskotten som ansvarar för frågan – jämställdhets- och arbetsmarknadsutskottet – att godkänna förslaget i dess nuvarande form. Med andra ord beslöt utskotten att förslaget inte bli föremål för omröstning och behandling i EU-parlamentets plenum.

Minst en tiondel måste underteckna

Men i stället för att frågan nu lobbas vidare till ministerrådet för behandling så kommer likväl direktivet tas upp för votering i EU-parlamentet. Detta som en följd av att å ena sidan EPP-gruppen beslutat sig för att kräva en omröstning, å andra sidan för att den kristdemokratiska parlamentsledamoten Sara Skyttedal initierat en namninsamling inom ramen för vilken hon lyckats samla ihop tillräckligt många undertecknare för att kunna kräva detsamma.

Ledamöter från alla grupper utom vänstern och de gröna har varit med och skrivit under

Allt som allt måste en tiondel av EU-parlamentet 705 ledamöter underteckna en sådan namninsamling för att en fråga ska bli aktuell för votering i plenum – i skrivande stund har Sara Skyttedal skramlat ihop 113 underteckningar.

– Ledamöter från alla grupper utom vänstern och de gröna har varit med och skrivit under. Förhoppningsvis kan det här leda till att några av de värsta aspekterna av det här förslaget tas bort innan det skickas vidare till rådet, säger Sara Skyttedal.

Hoppas att andra partier gör gemensam sak

Enligt Sara Skyttedal skulle direktivet i sin nuvarande utformning utgöra ett hårt slag mot den svenska modellen, bland annat eftersom förslaget anger att EU:s medlemsstater ska införa ”planer som värderar och prissätter olika arbeten utifrån ett antal i direktivet fastställda kriterier”, som hon uttrycker det i en debattartikel i Arbetsvärlden. Det skulle leda till, menar hon, att löner skulle komma att ”sättas centralt utifrån yrkestitlar i stället för lokalt utifrån individuella egenskaper som begåvning och flit”.

Nu är det upp till de andra grupperna i parlamentet att slåss för att det här direktivet inte ska leda till försämringar för svenska och europeiska arbetstagare

EU-parlamentet kommer att rösta om direktivet om ungefär tre veckor. Sara Skyttedal säger att hon hoppas att övriga svenska partier ska göra gemensam sak med Kristdemokraterna och verka för justeringar av förslaget.

Nu är det upp till de andra grupperna i parlamentet att slåss för att det här direktivet inte ska leda till försämringar för svenska och europeiska arbetstagare, säger Sara Skyttedal.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar