IQ-tester och psykologer sätter käppar i hjulen för polisdrömmar Foto: Johan Nilsson / TT

IQ-tester och psykologer sätter käppar i hjulen för polisdrömmar

Polisutbildningen Många söker sig till landets polisutbildningar, desto färre lyckas ta sig in. Samtidigt kämpar polismyndigheten med att fylla platserna på landets polisutbildningar. Arbetsvärlden har tittat närmare på vilka test som sållar ut kvinnor och utlandsfödda i högre utsträckning än andra.
Ewa Persson och Marcus Bornlid Lesseur
23 nov 2021
+1
0
+1
2
+1
3
+1
1
+1
1
+1
2

2016 inleddes en satsning på polisen vars mål är att antalet anställda inom myndigheten ska öka med 10 000 personer fram till och med år 2024.

Ett led i denna satsning är att locka fler personer till landets polisutbildningar. Många söker sig också till landets fem polisutbildningar, som är lokaliserade i Stockholm, Malmö, Borås, Umeå och Växjö. Men inte sedan 2015 har samtliga tillgängliga platser fyllts på utbildningarna.

Detta beror på att en överväldigande majoritet av alla sökande sållas bort under antagningsprocessen.

 

Totalt erbjuds 1020 studieplatser per termin. Under våren 2021 sökte omkring 15 000 personer till polisprogrammet. Av dessa blev 919 personer antagna och tackade ja till polisutbildningen.

Hälften försvinner direkt

Hur kommer det sig då att så många faller bort under sökprocessen?

Om man ska se till våren 2021, som följer samma mönster som hösten 2020, kan man inledningsvis konstatera att omkring hälften av de sökande obehöriga till polisprogrammet.

 

Av de 7 223 personer som levde upp till betygskraven det året var det sedan bara 4 783 personer som bokade tid hos Plikt och prövningsverket – den myndighet som för Polismyndighetens räkning överser antagningsprocessen – för den obligatoriska prövningsdag som alla som söker till polisprogrammet måste genomgå.

Prövningsdagen inleds med ett begåvningsprov, och de som blir godkända får därefter träffa en läkare och sjuksköterska som bland annat testar de sökandes syn, hörsel, muskelstyrka och färgseende. Det följs av att en psykolog gör en bedömning av aspirantens lämplighet.

Våren 2021 sorterades tre fjärdedelar av alla de som infunnit sig för prövningsdagen bort. Ungefär en fjärdedel av alla de som genomförde begåvningstestet misslyckades med detta, och 56,9 procent av de som tog sig vidare till den psykologiska bedömningen bedömdes som olämpliga sökande.

Prövningar

I den så kallade prövningen finns nio olika delmoment. Över hälften underkänns i den psykologiska bedömningen.

Underkända i varje delprövning

Begåvningstest: 26,5 %

Personlighetstest 7,6 %

Syntest 2,5 %

Färgseendetest 1,2 %

Hörseltest 1,0 %

Muskeltest 10,5 %

Läkarbedömning 12,5 %

Fysiskt arbetsprov 1,7 %

Psykologisk bedömning 56,9 %

Källa: Plikt- och prövningsverket, Halvårsrapport.

+ Expandera

Kvinnor underkänns i muskeltest

En intressant aspekt av statistiken är att andelen kvinnliga sökande som sorterades bort var högre i nästan alla kategorier. När det kommer till exempelvis muskeltestet underkändes 21,2 procent av kvinnorna i kontrast till medelvärdet 10,5 – och det även fast de fyskrav som ställs på de kvinnliga sökandena är lägre än på männen.

Dessutom kan man se att personer med två inrikes födda föräldrar klarar sig bättre i antagningsprocessen än andra. 68 procent av de sökande tillhör den gruppen, 84 procent av de antagna densamma.

Jämförelsevis var 22 procent av de som ansökte till polisprogrammet våren 2021 utrikes födda, medan endast 8,2 av de som antogs till utbildningen var det.

 

En detalj i sammanhanget är att lägst andel utrikes födda som sorteras bort under prövningsdagen gör det under begåvningstestet, medan störst andel faller ifrån under den psykologiska bedömningen.

Prövningsdagarna hålls för närvarande på två platser i landet: Malmö och i Stockholm – men från och med nästa år ska Plikt- och prövningsverket vigda detta med prövningstillfällen i Göteborg. En prövningsdag kan den sökande sedan 2020 boka in när som helst under året, och den som blir godkänd kan välja mellan att inleda sina studier antingen under den förestående terminen eller den nästkommande.

Störst andel godkända på prövningsdagen har man i Stockholm, där 29,1 procent klarar sig igenom testen. Motsvarande siffra i Malmö när 22 procent.

Ewa Persson och Marcus Bornlid Lesseur
23 nov 2021

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar