Inskränkt konflikträtt på förslag i både C och M Annie Lööf (C) och Ulf Kristersson (M). Bilden är ett kollage. Foto: TT

Inskränkt konflikträtt på förslag i både C och M

Partistämmor Två veckor efter partiledarvalet ska Moderaternas arbetsstämma ta ställning till om partiet ska arbeta för att begränsa konflikträtten och ändra i turordningsreglerna. Beslutet kan ändra den gamla alliansens oenighet.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I kölvattnet av hamnkonflikten i Göteborg, som Arbetsvärlden har skrivit om tidigare, har regeringen tillsatt en snabbutredning av konflikträtten. Arbetsgivarorganisationerna har under tiden som konflikten pågått plockat upp en gammal fråga om att begränsa möjligheten till sympatiåtgärder. Nu har även partiledningen för Moderaterna gjort detsamma inför arbetsstämman den 15 oktober.

Det här har retat facken, och både LO och TCO understryker att hamnkonflikten inte är en sympatiåtgärd utan en primärkonflikt mellan å ena sidan ett fackförbund som saknar eget kollektivavtal, och å andra sidan Göteborgs Hamn.

I Göteborgs Tidningen, GT, har debatten gått varm den senaste tiden mellan Moderaterna, LO och TCO.

Flera förslag till stämman

M: Plan för ett starkare Sverige

Partistyrelsens förslag till arbetsstämman 12–15 oktober innehåller bland annat:

 • Inkomstskatt: Nya jobbskatteavdrag för lågavlönade och sänkta marginalskatter genom höjd brytpunkt för statlig skatt, sänkt eller slopande av värnskatten.
 • För företag: Sänkt bolagsskatt, mer generösa personaloptioner, också för större företag, och enklare expertskatt. Ökad likabehandlingen av skatt på olika typer av kapital. Förenklade möjligheter att använda 3:12-regel.
 • Arbetsmarknadspolitik: Inträdesjobb för unga utan gymnasium och nyanlända, och ett enda anställningsstöd efter modell nystartsjobb som ersätter dagens åtta anställningssubventioner. Yrkesutbildning som leder till anställning ersätter arbetsmarknadsutbildning. Arbetsförmedlingen ersätts med liten myndighet, Jobbcenter. Etablerade aktörer ansvarar för matchning till jobb. Ansvaret för nyanlända förs över till de kommuner som vill. A-kasseersättning kortas till ett år, sänkt tak och tidigare avtrappning av ersättningen.
 • Äldre i jobb: Höjda åldersgränser i pensionsregler och rätten att jobba kvar, pensionen indexregleras efter befolkningens ökade livslängd. Utvidgat särskilt jobbskatteavdrag för äldre. Översyn av tjänstepensionsreglerna.
 • Sjukförsäkring: Särskild rehabiliteringskedja för vissa psykiska diagnoser, ny karensdag i sjukförsäkringen, tidigare avtrappning av sjukpenningen. Särskild tillsyn av Arbetsmiljöverket på arbetsplatser med hög sjukfrånvaro.
 • Omställning och kompetensförsörjning: Utvidgade möjligheter till studielån och höjd åldersgräns för studiemedel, till 60 år. Högskolan får omställningsuppdrag, och yrkeshögskolan ska öka tillgänglighet för yrkesverksamma. Möjligt att köpa uppdragsutbildning på högskolan för enskilda företagare och omställningsorganisationer. Avdragsgillt med utbildning för lågutbildade och personer med hög sjukfrånvaro.
 • Arbetskraftsinvandring: 30-dagarsgaranti hos Migrationsverket, en dörr in till flera svenska myndigheter, inför särskilda visum för högkvalificerad arbetskraft. Nytt brott införs: arbetskraftsbrott, med straff för den som exploaterar arbetskraft.
 • Delningsekonomi: Sverige ska bli världens bästa land för delningsekonomin, med skattebefrielse på 30 000 kronor per år för affärer mellan privatpersoner. Digitalisera taxi, underlätta möjlighet använda privata bilar för taxitjänster. Utred delningsekonomins utmaningar.
 • Arbetsrätt/konflikträtt: Provanställning förlängs till 1 år, förändra turordningsregler så att de baseras mer på kompetens och se över rätt till återanställning, Tidsbegränsa anställning under uppsägningstvist till ett år, ta bort ogiltigförklaringen av en ersättningsanställning vid uppsägningstvist. Proportionalitetsprincip för sympatiåtgärder.
+ Expandera

I dag, torsdag, hävdar Moderaterna att man visst vill ha en fortsatt stark konflikträtt. I partiledningens förslag till Moderaternas arbetsstämma i mitten av oktober (efter extrastämman den 1 oktober där ny partiledare ska väljas) föreslås att partiet ska verka för att begränsa sympatiåtgärder genom att införa en proportionalitetsprincip, liksom att ändra turordningsreglerna så att de mer baseras på kompetens. Partiledningen föreslår också att företrädesrätten till återanställning ska ses över.

C vill slopa turordningsregler

C: Nytt ledarskap för Sverige

Partistyrelsens förslag till partistämman 28 september–1 oktober innehåller bland annat:

 • Skatt: Grundläggande skattereform för att skatt på arbete och företagande ska minska, och offentlig sektor ska effektiviseras och skatt på viss konsumtion och miljöskadliga utsläpp höjas.
 • För företag: Förenklade 3:12-reglerna för fåmansföretag, bättra möjligheter i personaloptioner och sänkta krav på aktiekapital. Ingångsföretag får enkla regler och schablonmässig skatt. Stöd till personer med funktionsnedsättning att starta företag. Slopad arbetsgivaravgift två år för den första anställningen. Sjuklöneansvaret ses över.
 • Arbetsmarknadspolitik: Inträdesjobb för unga utan gymnasium och nyanlända. Konkurrensutsätt Arbetsförmedlingen och arbetsförmedlarpeng till aktörer som matchar till varaktigt jobb. Ersätt subventionerade anställningar med nystartsjobb, med låga och enhetliga lönetak. Ansvaret för nyanlända flyttas till kommunerna. Generös a-kassa, men snabbare nedtrappning, med tydliga tidsgränser.
 • Äldre i jobb: Höjd pensionsålder, höjd åldersgräns för uttag av tjänstepension, sänkta arbetsgivaravgifter och dubbla jobbskatteavdrag för personer över 64.
 • Sjukförsäkring: Tidigare omställning genom samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Långtidssjukskrivna kan omfattas av arbetsförmedlarpeng till matchningsaktör.
 • Migration/arbetskraftsinvandring: Fler lagliga vägar för migration, kortare handläggning, lägre kostnader och mer självförsörjning. Arbete kvalificerar in i välfärden. Arbetsgivare ska kunna korrigera ev misstag i efterhand. Lättare för företagare att komma hit och driva företag.
 • Omställning/kompetensförsörjning: Yrkeshögskolans kompletterande roll stärks genom fler yrkesinriktade kurser. Avskrivning av studielån för examinerade som flyttar till en landsbygdskommun för att arbeta. Landsbygdskommitténs mål att decentralisera 10 000 statliga jobb ska ses som ett golv för ambitionsnivån.
 • Migration/arbetskraftsinvandring: Fler lagliga vägar för migration, kortare handläggning, lägre kostnader och mer självförsörjning. Arbete kvalificerar in i välfärden. Arbetsgivare ska kunna korrigera ev misstag i efterhand. Lättare för företagare att komma hit och driva företag.
 • Arbetsrätt/konflikträtt: Expertkommission ser över reglerna på arbetsmarknaden. Turordningsreglerna slopas för företag med max 50 anställda. Proportionalitetsregel för konfliktåtgärder och möjlighet till sympatiåtgärder ses över.
+ Expandera

Arbetsvärldens genomgång av Centerns stämmohandlingar inför stämman i nästa vecka visar att här finns liknande förslag.

Centern vill att en expertkommission ska lägga förslag för ”en mer flexibel och inkluderande arbetsmarknad”. Men redan i stämmohandlingarna beskrivs hur partiet vill att en sådan arbetsmarknad ska åstadkommas: genom att helt slopa turordningsreglerna för företag med upp till 50 anställda och införa en proportionalitetsregel för arbetsmarknadskonflikter.

Förbereder valrörelsen

Partiernas stämmor ska besluta om hur partiet ska arbeta med olika frågor inför partisamarbetena och innan valplattformarna ska tas fram.

Moderaterna var länge det alliansparti som har försvarat arbetsrätten och partsmodellen, men 2015 beslutade stämman att Moderaterna nu skulle verka för att reformera den arbetsrättsliga lagstiftningen. Nu konkretiserar alltså partiledningen vad det kan innebära.

När detta skrivs har varken Liberalerna – med landsmöte i november – eller Kristdemokraterna – som börjar sitt riksting den 20 oktober – kommit ut med några handlingar.

Oroas för brist på insikt

Lise Donovan, TCO.

TCO:s chefsjurist Lise Donovan är bekymrad över hur politiker vill ändra i delar av partsmodellen utan att verka ha insikt om ett komplext system som har fungerat under många decennier.

– Partsmodellen hänger ihop genom ett allmänt ansvarstagande, säger hon till Arbetsvärlden.

Både Moderaterna och Centerpartiet ska också ta ställning till hur partierna ska arbeta med förändringar i turordningsreglerna.

Lise Donovan understryker att dagens turordningsregler bygger på både anställningstid och kompetens.

– Vid arbetsbristuppsägningar ska de som är kvar ha tillräckliga kvalifikationer för arbetet.

Kraftigt förändrade turordningsregler skulle dessutom kunna rucka på hela omställningssystemet, menar Lise Donovan, och det är i dag ett system som hyllas av både politiker och arbetsgivare.

Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
 1. Av Tobias 24 sep 2017:

  Är det något man skall inskränka, är det nog politiker som inte vet vad dom snackar om. När man inte ens bryr sig om att fråga dem det berör, utan går ut med fabricerade tankar från tankesmedjor. Detta borde man inskränka i stället!

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar