Inhyrd personal i offentlig sektor har ökat med 75 procent på tio år

Bemanningsföretag Kommuner och annan offentlig förvaltning använder inhyrd personal i stället för anställd i allt högre utsträckning. Men av andra anledningar än den privata sektorn, visar svensk forskning.
1 feb 2016

Saco och Akademikerförbundet SSR har slagit larm om den enormt ökande användningen av bemanningsföretag i den offentliga sektorn, vilket orsakar kommunerna stora kostnader. Inom socialtjänsten anlitar 70 procent av kommunerna bemanningsföretag för att täcka upp behovet av personal. Detta trots att en inhyrd socionom kan kosta dubbelt så mycket som fast anställd personal, skrev Saco i en debattartikel i Göteborgs-posten i december 2015.

Enligt forskningen på området har användningen av inhyrd personal ökat med 75 procent de senaste tio åren och den offentliga förvaltningen hör till dem som allra oftast tar till den lösningen. Men det är stor skillnad mellan den privata och den offentliga sektorn vad gäller motiven till att anlita bemanningsföretag. Det visar forskning vid Göteborgs universitet om användningen av hyrarbetskraft och varför bemanningsföretag anlitas. Forskningen leds av professor Kristina Håkansson och har bedrivits de senaste tio åren.

Söker stabilitet

– En analys av de arbetsställen som använder inhyrd arbetskraft visar att det vanligaste motivet i offentlig sektor är att man vill ersätta frånvarande personal – de hyr in personal för att få stabilitet och det är vanligare än för privata företag att de hyr in för att de har svårt att rekrytera personal. Det uppger 20 procent av de inhyrande arbetsställena i offentlig sektor, jämfört med 9 procent för privat sektor, säger Kristina Håkansson.

”Ifall man behöver minska antalet anställda säger man helt enkelt upp kontraktet med bemanningsföretaget och slipper alla fackliga förhandlingar.”

Forskningen visar dessutom att de privata arbetsgivarna inte drar sig för de ökade kostnader som bemanningen medför. Tvärtom använder de den för att för att kunna öka bemanningen vid arbetstoppar och för att skapa buffertar inför neddragningar och eventuella uppsägningar. På det viset kan de ”runda Las”.

– Ifall man behöver minska antalet anställda säger man helt enkelt upp kontraktet med bemanningsföretaget och slipper alla fackliga förhandlingar. Det ser ut som att arbetsgivarna är beredda att betala ganska mycket för den möjligheten, säger Kristina Håkansson.

Liberal lagstiftning

Ytterligare en faktor som underlättat utvecklingen mot allt fler bemanningsföretag är att Sverige har en av Europas mest liberala lagstiftningar på området.
– Andra länder reglerar när och hur företagen kan använda inhyrd personal, men det gör vi inte i Sverige. Här krävs exempelvis inga licenser för att driva bemanningsföretagen, berättar Kristina Håkansson.

Arbetsgivarna slipper turordningslistor, avgångsvederlag och eventuella skadestånd för felaktiga uppsägningar. De tjänar också på att slippa tillsvidareanställa personal för tillfälliga arbetstoppar och vid behov av specialkompetenta medarbetare.

1 feb 2016
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Nyheter
De viktigaste nyheterna två gånger i veckan