Hot och våld är vardag för Colombias journalister

Colombia Arbetsvärlden har besökt Colombia, där landets journalister lever under ständigt hot. Ännu har de inget fackförbund, men ordföranden för journalistfederationen tror att saker är på väg att förändras.
Gert Lundstedt
1 dec 2014 | 13:48
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

– I Colombia ses fackföreningarna som ”kommunistiska” av vissa politiska eliter och beväpnade styrkor, förklarar Adriana Hurtado Cortés, ordförande för colombianska journalistfederationen FECOLPER.

Sedan 1995 har 57 journalister mördats i Colombia, hoten är otaliga. I dagsläget står 104 journalister under statligt skydd med bepansrade bilar och livvakter dygnet runt. Efter decennier av våldsamheter och inbördeskrig, narkotikakarteller och kriminella gäng har det vi tar för givet i Sverige slagits sönder: en rättsstat som skyddar medborgaren, och en fungerande arbetsmarknad med värdiga arbetsvillkor.

Men saker förändras. Efter två års förhandlingar har fredsprocessen gått in i ett avgörande skede, och Colombia har Sydamerikas starkaste ekonomiska utveckling.

Journalisters säkerhet viktigaste frågan

Det har gått sju år sedan FECOLPER började byggas upp med hjälp av resurser och goda råd från bland andra LO-TCO Biståndsnämnd och Journalistförbundet. På önskelistan stod bättre arbetsvillkor med kollektivavtal som en hägrande förhoppning. Men mest akut är journalisters säkerhet.

Att bygga upp verksamheter från noll har sina barnsjukdomar och bakslag, så också för FECOLPER. Man tänkte för centraliserat, och sedan ordföranden hotats och tvingats i landsflykt till Sverige höll FECOLPER på att falla samman.
Då valdes Adriana Hurtado till ny ordförande. Fackligt var hon ett oprövat kort, radiojournalist från en mindre stad några timmar från huvudstaden Bogotá.

– FECOLPER:s historia är ett barns utveckling, säger Adriana Hurtado metaforiskt. Vi har precis fötts, vi kryper och är på väg att lära oss gå för att kunna springa.
Om hennes erfarenhet av fackligt arbete var liten så var viljan och engagemanget desto större. Hon flyttade till Bogotá, skaffade ett billigare kontor, ringde och pratade med alla. Organiserade om. Med hjälp av goda råd från Svenska Journalistförbundet byggdes ett regionalt nätverk upp. Idag är flertalet av landets trettiotal regioner representerade via lokala journalistorganisationer som kan liknas vid fackklubbar.
– FECOLPER har ett gyllene läge nu, sammanfattar hon.

Tät kontakt med regionala journalister

Fackkontoret ligger i ett enplanshus på 65:e gatan i stadsdelen Dorado. Inte minsta skylt talar om att FECOLPER håller till där. En ”gallerbur” framför entrén skyddar mot objudna besökare.
Telefonen ringer oupphörligt på Adrianas skrivbord. Kontakterna med de regionala kontoren är tät.
– På telefon och via Skype. Jag försöker också besöka dem.
FECOLPER har många projekt på gång. Utöver de två som Biståndsnämnden och Journalistförbundet stödjer fram till 2017, har colombianska regeringen bjudit in FECOLPER till samarbeten om dels yttrandefrihet och journalisters arbetsvillkor, dels till ett projekt om de skador journalistiken lidit under den ännu pågående konflikten och hur detta ska gottgöras.
– Vi sitter med vid förhandlingsbordet och försöker hitta lösningar för de här problemen. Att vi sitter med är viktigt och har betydelse för vad som kommer att hända framöver med journalistiken. Det är viktigt att vi är med och påverkar strategin för det.
FECOLPER befinner sig i ett gynnsamt läge upprepar hon.
– Genom diskussionerna med staten finns möjlighet att stärka vår position och journalistiken som sådan. Därför måste vi lära oss att förhandla.

Hoppas på kollektivavtal

Att kunna förhandla är något som även kommer behövas när FECOLPER nu också ska bilda en fackförening.
– Som federation kan vi enligt colombiansk lag inte ta strid om arbetsvillkor. Så medan FECOLPER arbetar vidare med frågor som rör mänskliga rättigheter och skydd för journalister kommer facket att ta sig an frågor om arbetsvillkor.
Adriana Hurtado har förhoppningar om en framtid med kollektivavtal, även om hon är medveten om att det ligger långt fram i tiden.
Men det är mycket på gång. Närmast på dagordningen står ett Skypesammanträde med de regionala kontoren.
– Vi kommer att diskutera ideologiska frågor. Och prata med våra motsvarande organisationer i Argentina och Brasilien för att lära oss hur de arbetat med kollektivavtal.

FECOLPER

FECOLPER står för Federación Colombiana de Periodistas
Bildad: 2007
Antal medlemmar: 1 200 – siffra för antal journalister i Colombia saknas.
Inkomst journalister: Varierande men generellt låg. Journalister är sällan anställda, och har ofta flera arbeten. Endast ett fåtal journalister på stora medier i de större städerna kan leva på sin lön. Lön utgörs vanligtvis av de annonser journalisten säljer. Vilket skapar både ett beroendeförhållande till annonsörer och självcensur.
Pågående biståndsprojekt: Journalistförbundet och LO-TCO Biståndsnämnd har två projekt med FECOLPER fram till 2017: "Journalisters säkerhet och starkare fackföreningar i Colombia", och "Förbättrade möjligheter till kollektivavtal för starkare fackföreningar."

+ Expandera

Gert Lundstedt

/ Kontakta skribenten

1 dec 2014 | 13:48

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev