Högkonjunkturen kan minska intresset för facket Intresset för facket kan svalna i högkonjunktur. Men antalet medlemmar fortsätter ändå att öka inom TCO och Saco, medan de blir färre i LO. På bilden: Eva Nordmark, TCO, och Göran Arrius, Saco, talar på LO:s kongress 2016. Foto: Vilhelm Stokstad/TT.

Högkonjunkturen kan minska intresset för facket

Medlemsantal 2017 blev TCO-medlemmarna drygt 10 000 fler. Det innebär att den tidigare stora tillströmningen till tjänstemannafacken har avtagit. En förklaring kan vara högkonjunkturen, menar forskare.
5 feb 2018
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Den tidigare snabba ökningen av antalet medlemmar i TCO har saktat ner. 2016 ökade medlemsantalet med 2,5 procent (nästan 34 000 medlemmar) medan ökningen 2017 stannade på 10 316 medlemmar, 0,7 procent. Saco ökade med 1,8 procent och LO backade: -0,5 procent.

En av TCO-förbundens snabbväxare har i många år varit Unionen, men inte heller det förbundet har vuxit kraftigt förra året: 0,8 procent jämfört med 3,5 procent 2016.

Professor Anders Kjellberg vid Lunds universitet menar att en viktig förklaring till att medlemsökningen för TCO-förbunden har planat ut 2017 är att just Unionen inte längre ökar lika tydligt som tidigare.

– Tidigare gjorde man mycket reklam för sin inkomstförsäkring, och den har betytt väldigt mycket för Unionens ökning, säger Anders Kjellberg till Arbetsvärlden. Och Unionen står för hälften av TCO:s medlemmar.

Vi har väldigt goda tider. Så här var det också i slutet av 1980-talet.

Andra och bredare förklaringar till att medlemsökningen planar ut tror han är dels omfattningen av bemanningsanställda och konsulter, dels högkonjunkturen.

– Vi har väldigt goda tider, fortsätter Anders Kjellberg, särskilt i storstäder där exempelvis Unionen har många medlemmar. Det finns gott om jobb, och är man missnöjd kan man byta arbetsgivare. Det inte lika lockande att gå med i facket, så här var det också i slutet av 1980-talet.

Men, understryker han:

– Det kan bli neddragningar på enskilda arbetsplatser i alla fall. Det tänker man kanske inte på.

Håller på att analysera siffrorna

Fredrik Nilsson är enhetschef för Unionens medlemsutveckling, berättar att man nu håller på att titta på medlemssiffrorna för 2017 och analysera orsakerna bakom. Därför  –  säger han – är det för tidigt att säga varför den tidigare stora ökningen har avtagit.

Vi hart lagt fokus på att satsa ännu mer på framtidens medlemmar

På frågan om Unionen har arbetat annorlunda under 2017 än tidigare år med medlemsrekryteringen svarar han ”både ja och nej”:

– Som organisation har vi haft ett stort fokus på att driva igenom flexpension, och att vi sedan har fått igenom det beror på att vi har lagt mycket arbete på frågan.

– Men vi har ökat med 5 000 medlemmar totalt 2017, och inom studentgruppen med drygt 3 000 studenter. Det är delvis en naturlig följd av att vi lagt fokus på att satsa ännu mer på framtidens medlemmar.

Ökad rörlighet i högkonjunkturen

På Unionen ser man flera ingångar i effekten av den goda konjunkturen.

– Dels ser vi en ökad rörlighet mellan jobb, och man kanske omprövar sitt fackliga medlemskap och byter organisation. Men det betyder också flera möjligheter för oss.

– En viktig uppmaning till oss alla i fackföreningarna är att fortsätta tydliggöra skälet till att gå med i facket, och att vi visar på sambandet mellan att vi finns och villkoren på våra arbetsplatser.

Anders Kjellberg har just avslutat arbetet med sitt kapitel i Medlingsinstitutets årsrapport som presenteras inom några veckor. Där kommer han bland annat att redovisa organisationsgraden bland arbetstagare och arbetsgivare på svensk arbetsmarknad. Som konsekvens av de nya medlemssiffrorna drar han slutsatsen att man inte kan vänta samma ökning av organisationsgraden bland tjänstemännen 2017 som tidigare. 2016 låg organisationsgraden bland tjänstemän på 74 procent.

– Ett råd att ge fackförbunden är att ta tillvara på den 25-procentiga skattereduktionen av fackföreningsavgiften, som införs den 1 juli. Nu har man ett gratistillfälle att dra i gång informationskampanjer om nyttan med medlemskap.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar