HBTQI-guide ska hjälpa arbetsgivare att bli mer inkluderande En guide ska tas fram för att hjälpa arbetsgivare att jobba med HBTQI-frågor. Foto: Stina Stjernkvist / TT

HBTQI-guide ska hjälpa arbetsgivare att bli mer inkluderande

HBTQI-personers arbetsmiljö måste förbättras. Nu ska en guide tas fram för att hjälpa arbetsgivarna att öppna upp för diskussioner om HBTQI på arbetsplatsen.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Guiden ska hjälpa chefer, HR, skyddsombud och andra förtroendevalda att jobba för en mer inkluderande arbetsplats och skapa en öppen och accepterande arbetsmiljö.

Begrepp

 • HBTQI – homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersex.
  - Homosexuell – någon som är attraherad av personer av samma könsidentitet.
  - Bisexuell – någon som är attraherad av alla personer oavsett könsidentitet.
  - Transperson – någon som bryter mot könsnormer och inte identifierar sig med sitt biologiska kön.
  - Queer – någon som bryter mot normer kring kön, sexualitet och/eller relationer.
  - Intersex – när den biologiskt medfödda kroppen bryter mot könsnormerna.
 • Heterosexuella cispersoner – en heterosexuell person som identifierar sig och är bekväm med sitt biologiska kön.
 • Heteronormativitet – när heterosexualitet tas för givet och samhällsnormerna anpassar sig efter det.

Källa: RFSL och UMO.

+ Expandera

– Allt är inte hugget i sten men tanken är att det ska vara reflektioner och diskussionsövningar där man kan reflektera över hur det är på arbetsplatsen, säger Andrea Eriksson, docent i ergonomi vid Institutionen för medicinteknik och hälsosystem vid KTH.

Enligt henne är grundidén att man ska reflektera över sin egna arbetsplats och upptäcka om vissa frågor är mer aktuella än andra. Exempelvis vad har vi för klimat på arbetsplatsen? Är den mer machoorienterad?

Baserad på tidigare rapport

Andrea Eriksson.
Foto: Katja Alexanderson

Andrea Eriksson ska tillsammans med Sara Andersson, postdoktor vid Stockholms universitet och lektor vid Högskolan Väst, ta fram en forskningsbaserad guide som ska hjälpa till att skapa en bättre arbetsmiljö.

Guiden kommer baseras på den rapport som släpptes i somras, som bland annat Andrea Eriksson och Sara Andersson står bakom.

I den kunde man konstatera att det finns en ökad risk för HBTQI-personer att utsättas för trakasserier, diskriminering eller exkludering om arbetsplatsen har en heteronormativ arbetsmiljökultur.

Där framkom vikten av att jobba förebyggande och att kunskap och kompetens kring transfrågor hos cheferna och ledningen är viktigt för att skapa en mer inkluderande och öppen arbetsmiljö.

– Vi kommer att lägga lite extra fokus på de frågor som vi ser utgör särskilda arbetsmiljörisker. Det kan vara kopplat till bransch och att det inom vissa branscher kan finnas fler risker, säger Andrea Eriksson.

– Vi ser att det finns ett behov både från HR och facket och en efterfrågan, man vill jobba HBTQI frågor.

Guiden beräknas vara färdig i slutet av året och i början av 2024 kommer materialet att börja spridas på arbetsplatser.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar