Handels: Las-regel om hyvling är tandlös Hyvlingen på H&M visar att nya las-reglerna inte fungerar i branscher där många har deltid, anser Handels. Foto: Janerik Henriksson / TT

Handels: Las-regel om hyvling är tandlös

Hyvling på H&M H&M:s nedskärning av arbetstiden i 69 butiker visar att de nya las-reglerna inte inskränker möjligheterna till hyvling. Ändå lyftes regeländringen fram som en vinst av facken.
Carl von Scheele
28 feb 2023 | 07:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
4
+1
0
+1
1

Handels, som försvarar de omkring 1 500 medlemmar som drabbats av H&M:s hyvling runt om i landet, kallar numera de nya reglerna i lagen om anställningsskydd (las) för ”tandlösa”.

– De löser inte utmaningarna med hyvling, säger Handels avtalssekreterare Martin Nyberg.

Förbundet för återigen in frågan i avtalsrörelsen och kräver att fenomenet stoppas.

Tidigare lät det annorlunda. Handels ställde sig bakom att LO skulle anta las-uppgörelsen. Ett argument var de nya reglerna om hyvling som fördes in i lagen.

– Det beslutet fattades i LO-styrelsen. Vi i Handels har inte anslutit oss till huvudavtalet och ska under 2023 analysera det och fatta beslut. Det handlar om olika perspektiv på las-paketet, ett i LO och ett för oss.

När IF Metall och Kommunal anslöt sig till uppgörelsen och det nya huvudavtalet med Svenskt näringsliv hävdade de på samma sätt att facket hade fått tydliga förbättringar i frågan.

Samtidigt som personal hyvlas anställs nya. ”Provocerande” anser Handels avtalssekreterare Martin Nyberg. Foto: Handels

”Ordning och reda”

Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog säger i en informationsvideo till medlemmar att hyvlingsreglerna är en av de saker som han är stolt över i uppgörelsen.

– Det blir ordning och reda i en fråga som varit helt upp till arbetsgivaren tidigare, säger han i videon som fortfarande används.

Ordning och reda kallar Handels företrädare knappast situationen på de 69 butiker i landet där H&M hyvlar och där många tjänster dras ner till låga nivåer. Både åtta och fem timmar i veckan förekommer.

Hyvlingen visar att timmarna på anställningskontraktet inte nödvändigtvis skyddas av den anställningstid som individen har.

I förbundets avtal med arbetsgivaren står däremot att parterna ska sträva mot heltidstjänster och att deltider minst ska omfatta 25 timmar i veckan.

– Det blir provocerande när man samtidigt som personalens arbetstid hyvlas till och med anställer nya personer så att det totala antalet arbetade timmar inte minskar. Då handlar det både om hyvling och omfördelning av den totala arbetstiden. Och att personalen inte kan försörja sig på den anställning som är kvar, säger Martin Nyberg på Handels.

”Turordning fungerar om alla har heltid”

Förändringarna av lagen om anställningsskydd innebär att turordning införs vid hyvling av arbetstid.

Den som är sist anställd ska erbjudas tjänsten med kortast arbetstid, och den som har längst anställningstid ska erbjudas tjänsten med högst sysselsättningsgrad.

I arbetsrättslig mening handlar hyvlingen om omplacering: Arbetsgivaren säger upp anställningsavtalet och erbjuder ett nytt.

I det nya anställningsavtalet är arbetsuppgifter och allt annat detsamma förutom att arbetstiden har sänkts. I arbetsrätten ses detta som en omplacering.

Den som tackar nej till sänkt sysselsättningsgrad anses ha tackat nej till en omplacering och kan därefter sägas upp på grund av arbetsbrist.

Turordningen vid hyvling fungerar när samtliga har heltid, konstaterar Nyberg

– Men om man hyvlar på så sätt som H&M gör kan det leda till att personer med kort anställningstid inte blir hyvlade om de har ett fåtal arbetstimmar per vecka medan personer med längre anställningstid däremot hyvlas.

Turordningen ger inte en ökad trygghet till Handels medlemmar.

– Det är problematiskt eftersom hyvlingen visar att timmarna på anställningskontraktet inte nödvändigtvis skyddas av den anställningstid som individen har. Då blir frågan vad en anställning är värd om jag inte längre kan leva på den.

Media har publicerat fall som beskriver problemet. Ett exempel är trotjänaren Mikaela. Hon skulle förlora 100 000 kronor om året om hon accepterade hyvlingen av sin nuvarande tjänst, rapporterar tidningen Arbetet.

Efter 27 år i H&M:s butiker måste hon som ensamstående tvåbarnsmor kryssa för nej-rutan i formuläret med den nya arbetstiden.

Hon har inte råd med den stora inkomstförlusten och känner sig arg och besviken efter alla år i företaget.

Arbetsgivarens rätt att organisera arbetet

Hur man än vänder och vrider på problemen med hyvling av tjänster hamnar frågan till slut i arbetsgivarens rätt att organisera arbetet. Arbetsgivaren bestämmer oinskränkt på detta område sedan över hundra år.

Dagens arbetsrättslagstiftning utformades på 1970-talet. Redan i förarbetet stod i klartext att denna rätt inte skulle påverkas av lagen om anställningsskydd och ansvarig minister upprepade detta i propositionen.

”Jag vill tillägga att lagförslaget inte gäller sådan uppsägning som avser omreglering av anställningsvillkoren, t. ex. förändring av en heltidsanställning till deltidsanställning”, skrev dåvarande inrikesminister Eric Holmqvist i propositionen.

Han tillade att om arbetsgivaren och den anställde inte blev eniga hade arbetsgivaren rätt att säga upp den anställde.

Coop-dom blev avgörande

Just denna princip hänvisade Arbetsdomstolen till när den 2016 dömde i en mycket uppmärksammad tvist om hyvling vid Coop i Örebro.

Frågan gällde om arbetstagarna, som antagit de nya sysselsättningsgraderna under protest, blivit olovligt uppsagda av arbetsgivaren när deras anställningsavtal ensidigt omreglerats och om arbetsgivaren då brutit mot turordningsreglerna.

A-kassa vid hyvling

En liten tröst för den som blir uppsagd efter att ha drabbats av hyvling och tackat nej till erbjudandet om kortare arbetstid är att a-kassan träder in på vanligt sätt.

Individen får i normalfallet a-kassa efter två dagars karens, liksom alla andra arbetstagare som sägs upp på grund av arbetsbrist.

A-kassorna bedömer alltså inte avvisandet av kortare arbetstid som en självförvållad uppsägning som skulle ha givit 45 ersättningsdagar extra i karens. 

Källa: Christer Östnäs, jurist vid Sveriges A-kassor.

 

+ Expandera

Domstolen kom fram till att det var en omreglering av anställningsavtalen som var förenlig med arbetsgivarens rätt att fritt organisera arbetet.

Stämningen i Arbetsdomstolen var en del i ett mycket intensivt fackligt arbete mot hyvling. Handels och flera andra förbund försökte också stoppa fenomenet genom krav i avtalsrörelserna, men redan 2017 konstaterade förbundet att man inte kunde nå längre där.

Först när parterna förhandlade om las-paketet och tvingade riksdagen till en ändring av lagstiftningen tog frågan ett steg framåt.

”Nya las inte meningslös”

De nya las-reglerna som kräver turordning vid omreglering av arbetstider räddar inte arbetstagarnas försörjning, konstaterar arbetsrättsjuristen Dan Holke, som i över 25 år var chef för LO-TCO Rättsskydd.

− De nya reglerna är inte meningslösa. De är en viktig komplettering i anställningsskyddet, säger han.

− Nu finns turordning. Arbetsgivaren kan inte längre fritt bestämma vem som ska hyvlas. Längre än så kom facken inte i förhandlingarna om las-paketet.

Arbetsgivarna kan numera inte enbart skära arbetstid för den personal som har längst anställningstid och säga upp dem om de inte accepterar en kortare arbetstid.

På detta sätt skulle arbetsgivare tidigare kunna ha rundat turordningen vid arbetsbrist och slippa följa regel sist in först ut.

− De nya reglerna kan även indirekt begränsa arbetsgivarens lust att hyvla eftersom man måste hyvla på de nyanställda som man kanske skulle vilja ha kvar på fler timmar.

Hyvlingens juridik

  • De nya reglerna om hyvling av arbetstid finns i paragraf 7 a och b i lagen om anställningsskydd.
  • Reglerna gäller vid en och samma driftsenhet när en eller flera arbetstagare erbjuds omplacering som enbart gäller sänkt sysselsättningsgrad.
  • Då gäller enligt lagtextens ordalydelse i paragraf 7a följande turordning:
    1. Arbetstagare med kortare anställningstid ska erbjudas omplacering före arbetstagare med längre anställningstid.
    2. Erbjudande med lägre sysselsättningsgrad ska lämnas före erbjudande med högre sysselsättningsgrad.
  • I paragraf 7b regleras rätten till omställningstid då arbetstagaren behåller sina tidigare timmar och anställningsförmåner. Stycket säger att arbetstagare som accepterar omplacering/hyvling har rätt till en omställningstid som motsvarar individens uppsägningstid vid uppsägning från arbetsgivaren, men dock högst tre månader.
  • I fallet med H&M har Handels fått en förlängd omställningstid till högst sex månader.
  • Turordningen vid hyvling fungerar inte riktigt på samma sätt som vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Vid hyvling är den begränsad till det enskilda arbetsstället. I fallet med H&M är varje butik ett arbetsställe. Vid uppsägningar på grund av arbetsbrist kan facket förhandla om turordningskretsarna. Om till exempel ett företag har flera arbetsställen på en ort kan ortens arbetsplatser slås ihop till en turordningskrets och ge större möjligheter att bevara jobben för de med längst anställningstid.
+ Expandera

Carl von Scheele
28 feb 2023 | 07:00

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev