Genombrott för strejkrätten i ILO

Strejkrätt Konflikten i ILO kring rätten att strejka är på väg att lösas. Arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna ställer sig i ett gemensamt uttalande bakom den internationella strejkrätten.
Gert Lundstedt
26 feb 2015 | 14:42
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Det såg länge mörkt ut för stödet till den internationella strejkrätten efter att arbetsgivarparten i FN:s Internationella arbetsorganisation ILO ifrågasatt densamma. Strejkrätten har i ILO varit en praxis som arbetsgivarna tillsammans med ILO:s två andra parter – arbetstagarorganisationerna (bland dem TCO) och regeringar – varit överens om sedan 50-talet.

Konflikten trappades dessutom upp förra året då en lösning inte kunde nås vid vare sig ILO:s årliga konferens i juni eller dess styrelsemöte i november. Efter mötet i november vidtog därför arbetstagarorganisationerna åtgärder för att föra ärendet vidare till den Internationella domstolen i Haag.

Men vid ett extrainsatt tredagarsmöte som ILO precis avslutat i Genève har parterna nu kunnat enas. Dels presenterade regeringarna i ILO ett gemensamt tillkännagivande där de ställer sig bakom strejkrätten som en del av konvention 87 som skyddar föreningsfrihet och organisationsrätt. Dels gjorde arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna ett gemensamt uttalande med fyra punkter för att förbättra arbetet för internationell strejkrätt och därmed trygga den. I punkterna berörs alltifrån den oberoende expertkommitténs arbete med strejkfrågan, till andra procedurfrågor som parterna vill förbättra.

”Det är ett steg i rätt riktning och visar på en samförståndsanda.”

Oscar Eneroth, LO.

Oscar Ernerot, LO.

Någon svensk facklig representant fanns inte på plats vid extramötet i Genève, däremot en nordisk representant från danska LO. Oscar Ernerot, ombudsman och ansvarig för ILO-frågor på svenska LO, manar ändå efter att ha varit i kontakt med representanten till viss försiktighet och att inte ta ut någon seger i förskott.
– Det är ett steg i rätt riktning och visar på en samförståndsanda. Men kärnfrågan är inte löst utan man har gjort ett gemensamt uttalande som bygger på förtroende, och det gör att ILO kommer att fungera ett tag till.

Anledningen till Oscar Ernerots försiktighet är arbetsgivarnas fortsatta hållning till konvention 87.
–  Arbetsgivarna hävdar fortsatt att konvention 87 inte bestämmer någon globalt reglerad strejkrätt såsom vi hävdar.
Men världsfacket IFS kallar i ett pressmeddelande utgången av mötet för ett ”genombrott”. IFS:s generalsekreterare Sharan Burrow säger:
– Vi har lyckats förhandla fram en lösning som säkrar arbetares grundläggande rättighet att vidta strejkåtgärder. Vilket gör att ILO nu fullt ut kan återuppta sitt arbete med att övervaka hur organisationens medlemsländer respekterar detta.

I mars har ILO ett ordinarie styrelsemöte och kommer då, enligt ILO:s pressekreterare Jean-Luc Martinage, att ”fortsätta den nu inledda processen utifrån de rekommendationer som det extra trepartsmötet enats kring”.

Gert Lundstedt

/ Kontakta skribenten

26 feb 2015 | 14:42

Relaterad läsning

ILO

ILO, Internationella arbetsorganisationen, är ett trepartssammansatt FN-organ av regeringar och arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. Organet driver arbetslivsfrågor inom sysselsättning och arbetsvillkor, och värnar föreningsfrihet och kollektiv förhandlingsrätt. Grundades 1919 efter första världskriget. ILO har idag 185 medlemsländer, Sverige är medlem sedan 1920.

Kommentera
Kommentera

ILO

ILO, Internationella arbetsorganisationen, är ett trepartssammansatt FN-organ av regeringar och arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. Organet driver arbetslivsfrågor inom sysselsättning och arbetsvillkor, och värnar föreningsfrihet och kollektiv förhandlingsrätt. Grundades 1919 efter första världskriget. ILO har idag 185 medlemsländer, Sverige är medlem sedan 1920.

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev