”Fyradagars arbetsvecka är grön tillväxt” Thorben Albrecht är policychef på tyska fackförbundet IG Metall. Foto: Martin Meissner / AP och Susie Knoll.

”Fyradagars arbetsvecka är grön tillväxt”

Kravet på fyradagarsvecka för tyska stålbranschen i stundande avtalsrörelse är ett exempel på grön omställning, enligt IG Metalls policychef Thorben Albrecht.
11 okt 2023 | 13:00
+1
3
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Den tyska stålbranschen har traditionellt varit föregångare inom arbetstidsförkortning. Idag jobbar hela branschen, även östra Tyskland, 35-timmarsvecka. I förhandlingarna som startar i november kommer IG Metall att kräva fyradagars arbetsvecka för 68 000 stålarbetare i hela Tyskland. En stor arbetsgivare som berörs är till exempel ThyssenKrupp.

Thorben Albrecht, policychef på IG Metall, menar att just stålbranschen lämpar sig väl för arbetstidsförkortning.

− Vi står inför en enorm transformation från kol till vätgas. Den här teknologiska omställningen kommer att resultera i att mindre personal behövs framöver. Stålindustrin är också mycket lönsam, förklarar Thorben Albrecht kraven på arbetstidsförkortning.

Andra industribranscher som bil-, elektronik-, och verkstadsbranschen har traditionellt varit långsammare med förkortad arbetstid. Här är lönsamheten inte lika god, menar Thorben Albrecht.

En ledig vardag per vecka

Idag arbetar de anställda i stålbranschen i skift på åtta timmar. Tanken är att man som anställd ska arbeta fyra skift i veckan och alltså ha en vardag ledig.

Förutom sänkt arbetstid från 35 timmar i veckan till 32, så kräver IG Metall också 8,5 procents löneökning. Kostnadsökningen kan alltså uppgå till 17,1 procent har arbetsgivarna räknat ut, enligt Handelsblatt.

− Vi är fortfarande i ett läge med inflation, säger Thorben Albrecht. Så i ett första steg krävs en löneökning. Arbetstidsförkortningen kommer förmodligen att ske på medellång sikt. Visst, det kommer att innebära ökade kostnader, men det är ju det som förhandlingar är till för.

Kommer ni inte att öka era kostnader för mycket jämfört med oss i Sverige?

− Stålbranschen konkurrerar också med kvalitet. Vi tillverkar mycket specialstål. Och närheten till marknaden spelar också roll.

Ett annorlunda arbetsliv

I den tyska debatten har fyradagarsveckan blivit en symbol för att arbetslivet kan vara annorlunda. Många arbetsgivare använder den för att locka anställda, som employer branding, menar Thorben Albrecht.

Arbetstidsförkortning är också ett svar på ifall tillväxt fortfarande är möjligt på ett klimatsmart sätt.

−  Vi behöver fortfarande tillväxt eftersom perioder med negativ tillväxt historiskt missgynnat svaga grupper och ökat ojämlikheten. Vi behöver grön tillväxt där produktiviteten går till arbetstidsförkortning, mindre pendlande och ett bättre liv utan mer konsumtion.

Kvinnor kan jobba mer

Finns det en jämställdhetsaspekt i detta? Föredrar män fyradagars arbetsvecka medan kvinnor föredrar sex timmars arbetsdag?

− Vad vi ser i våra enkäter och sammankomster är att både kvinnor och män efterlyser fyradagarsveckan. Men för kvinnor kan det ibland vara ett sätt att gå upp i arbetstid, eftersom många arbetar deltid idag. För män blir det förhoppningsvis ett sätt att ta större ansvar för barn och hushållssysslor, säger Thorben Albrecht.

Nyhetsbrev

Om kvinnor i högre utsträckning arbetar heltid så ökar också den tillgängliga arbetskraften, vilket kan göra den demografiska utmaningen enklare.

Kortare arbetstid är också en fråga om att locka folk till branschen, menar Thorben Albrecht.

− Se på vården eller barnomsorgen, där arbetar många i några år, men slutar på grund av stress. En heltid med förkortad arbetstid kan vara ett sätt att minska stressen och få människor att stanna kvar i yrket.

11 okt 2023 | 13:00
Om skribenten
Chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev