”Varför lyfter ingen företagshälsovården?”

Ohälsa Medan diskussionen om den nya sjukförsäkringen pågår för fullt ökar den psykiska ohälsan i arbetslivet. Men ändrade tidsgränser eller ersättningsnivåer påverkar inte hälsan. Det gör däremot organisationskulturen och ledarskapet, visar Eva Vingårds forskning.
”Varför lyfter ingen företagshälsovården?”
Eva Vingård, professor och läkare. Foto: Björn Larsson Ask / SvD / SCANPIX
Bengt Rolfer
25 jun 2015 | 11:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

– Är det något vi vet så är det att arbetsplatsen måste vara involverad för att medarbetarna ska komma tillbaka, säger professor emeritus Eva Vingård, som tycker att facket borde driva på för en mer aktiv företagshälsovård.

Eva Vingård var själv företagsläkare på 1980-talet och minns hur det fungerade då.

– Om folk mådde dåligt så tog man dem i hampan och gick direkt till doktor Eva. Sedan var de snart tillbaka i arbete igen. Det blev sällan några långa sjukfall eller rehabiliteringsärenden, säger hon.

”Jag fattar inte varför man inte ser till att ha en väl fungerande företagshälsovård.”

På den tiden utgick ett mindre statsbidrag till företagshälsovård. Detta togs bort 1993, samtidigt som inriktningen förändrades.

Enligt Eva Vingård borde det ligga i företagens eget intresse att stå för en väl fungerande företagshälsovård, eftersom det lönar sig på sikt att ha friska medarbetare.

– Jag fattar inte varför man inte ser till att ha en väl fungerande företagshälsovård som arbetar både förebyggande, sjukvårdande och rehabiliterande. Om jag hade ett företag med tusen anställda så skulle jag omedelbart anställa den bäste företagsläkaren och sjukgymnasten och psykologen.

Bör statsbidraget till företagshälsovården återinföras?

– Det skulle säkert ge skjuts till verksamheten. Sjukförsäkringen kostar ju väldigt mycket pengar och ett litet statsbidrag skulle snart betala tillbaka sig. Jag tycker det är något som arbetsmarknadens parter borde driva, säger hon.

Friskfaktorer

(Minskar risken för sjukskrivning och psykisk ohälsa)

 • Rättvisa
 • Engagemang
 • Kontroll
 • Organisatorisk måltydlighet
 • Positivt arbetsklimat
 • Balans ansträngning-belöning
 • Minskad tidspress
 • Personalorienterat ledarskap
 • Socialt stöd
 • Inflytande
 • Utvecklingsmöjligheter
 • Anställningstrygghet
 • Arbetstillfredsställelse
+ Expandera
Under senare år har Eva Vingård främst forskat om vad som gör att folk inte blir sjuka av jobbet. Hon har även gått i bräschen för synsättet att se friskfaktorer i stället för riskfaktorer (se faktarutor).

– Det finns företag och organisationer där man är mindre sjuka. De arbetar ofta medvetet och har en struktur för att hantera de här frågorna, säger hon.

Riskfaktorer

(Ökar risken för depression, sömnstörningar, självmord med mera)

 • Spänt arbete
 • Höga krav
 • Låg kontroll
 • Bristande stöd
 • Obalans ansträngning-belöning
 • Små utvecklingsmöjligheter
 • Rollkonflikter
 • Mobbning
 • Katastrofupplevelser
 • Otrygg anställning
 • Skiftarbete
+ Expandera
Den enskilda faktor som utpekas som viktigast för hälsan är ledarskapet.

– Det gäller att vara noggrann när man anställer arbetsledare så att man får folk med relationell kompetens som ger tillit och uppfattas som rättvisa. Men arbetsledarna måste också få stöd uppifrån för det sättet att arbeta, säger hon.

Eva Vingård stödjer förslaget från den parlamentariska socialförsäkringsutredningens om att ge hälso- och sjukvården huvudansvaret för rehabiliteringen. Men hon säger samtidigt att ”det skulle kräva en stor omsvängning av den skutan”.

– Där uppfattar man inte återgång i arbete som sitt främsta uppdrag. För att det ska bli bra krävs också att man har kontakter med arbetsplatsen. Därför tror jag mer på en utbyggd företagshälsovård. Talar man om arbetsrelaterad hälsa är den en nyckelspelare och utan den blir det ingen bra match.

På frågan om sjukförsäkringens utformning passar företagsläkaren och professorn.

– Sjukfrånvaron varierar väldigt mycket i Sverige och ingen kan säga vad som är rätt nivå. Det är klart att sjuktalen går ner om man inte får vara sjukskriven mer än en viss tid, men det påverkar ju inte sjukligheten.

Däremot tror hon att Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om psykosocial arbetsmiljö som väntas i höst kan göra nytta.

– Det är bra att man sätter fokus på detta och att man måste ta ställning ute på arbetsplatserna. Det kan vara bra som en ögonöppnare, men det blir förmodligen svårt att övervaka det, säger hon.

Bengt Rolfer

/ Kontakta skribenten

25 jun 2015 | 11:00

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar