Fler pappor i EU ska vara hemma med barnen

Föräldraledighet Alla nyblivna föräldrar i EU måste ha rätt till minst fyra månaders obetald ledighet, menar EU-parlamentet, som på torsdagen antog en resolution i frågan. I dag är endast 10 procent av alla fäder i EU lediga i föräldralediga i minst en dag.
12 maj 2016 | 16:15
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Europaparlamentet uppmanar EU-kommissionen att ha en bättre kontroll av hur EU:s regler för föräldraledighet implementeras i medlemsstaterna. I dag är skillnaderna stora både mellan både könen och mellan anställda i offentlig och privat sektor. Endast 10 procent av arbetande pappor i EU-länderna tar minst en dags föräldraledigt, medan 97 procent av mödrarna står för hela ledigheten, även den som fäderna har möjlighet att ta ut.

Parlamentarikerna vill också att EU-kommissionen ska kunna utöka antalet föräldraledighetsdagar till sex månader och att minst två veckor ska vara reserverade för fäder.

Resolutionen röstades igenom med 491 röster för, 101 emot och 38 nedlagda röster. En resolution är inte är bindande, utan en uppmaning till kommissionen att genomföra förändringar och komma med nya lagförslag på området.

12 maj 2016 | 16:15

Relaterad läsning

Föräldraledighetsdirektivet

Alla anställda i EU:s medlemsländer har rätt till fyra månaders obetald ledighet var, och en av månaderna ska inte kunna överföras till den andra föräldern, enligt EU:s föräldraledighetsdirektiv från 2010. Hur reglerna ser ut i detalj och hur de genomförs ska dock bestämmas på nationell nivå.

Kommentera
Kommentera

Föräldraledighetsdirektivet

Alla anställda i EU:s medlemsländer har rätt till fyra månaders obetald ledighet var, och en av månaderna ska inte kunna överföras till den andra föräldern, enligt EU:s föräldraledighetsdirektiv från 2010. Hur reglerna ser ut i detalj och hur de genomförs ska dock bestämmas på nationell nivå.

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev