Finansförbundet säger upp kollektivavtal

Avtal 2015 Finansförbundet har sagt upp sitt avtal med Bankinstitutets arbetsgivarorganisation. Detta för att ytterligare kunna satsa på en ny lönemodell och mer jämställda löner i nästa avtalsperiod.
30 sep 2014 | 11:14
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Foto: Johan Marklund/Finansförbundet

Ulrika Boëthius. Foto: Johan Marklund/Finansförbundet

Det nuvarande kollektivavtalet mellan Finansförbundet och BAO löper ut den 31 december, och för att nästa avtal ska kunna omförhandlas måste någon av parterna säga upp avtalet innan den 30 september.

– Det är uppenbart att avtalet behöver en ny lönemodell med tydligare garantier för medlemmarnas löneutveckling. Vidare måste arbetet med att åtgärda osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor fortsätta även under nästa avtalsperiod, säger Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet, i ett pressmeddelande.

Förbundsstyrelsen har samlat in medlemmars och förtroendevaldas synpunkter på det nuvarande avtalet som ett led inför de nya förhandlingarna. Enligt förbundet har avtalets tillämpning fungerat dåligt på många företag, även om bilden från de tillfrågade inte är entydig. Den 7 oktober kommer ett antal av förbundets förtroendevalda att samlas till ett avtalsråd för att diskutera förbundets yrkanden. Därefter fastslår förbundsstyrelsen de slutliga kraven och överlämnar dessa till BAO.

– Ambitionen är givetvis att vi ska bli klara med ett nytt avtal innan den 31 december. Vi i Finansförbundets förhandlingsdelegation ska göra vårt yttersta för att lyckas med det, säger Ulrika Boëthius.

30 sep 2014 | 11:14

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar