Facken hoppas på en skattereform Överläggningar om ny skattereform 1982. "Den underbara natten" 1981 och skattereformen 1990-91 är Sveriges senaste blocköverskridande skattereformer.

Facken hoppas på en skattereform

Skattereform Sänkt marginalskatt är en hjärtefråga för TCO och Saco, och även LO tror att en skatteöversyn kan leda till lägre inkomstskatt. Men medan de fackliga organisationerna snarast vill se en bred skatteöversyn, är arbetsgivarna mer tveksamma.
17 okt 2016
LO:s chefsekonom Ola Pettersson,

LO:s chefsekonom Ola Pettersson,

– En skattereform kommer kräva ett givande och tagande. Om inkomstskatterna sänks bör det kompenseras framför allt genom högre skatter på kapital och fastigheter, säger Ola Pettersson, chefsekonom på LO.

LO förespråkar inte sänkta inkomstskatter, men säger ändå att det kan komma att ske vid en översyn. Både TCO och Saco föreslår direkta ändringar i inkomstskatten, främst av den så kallade nedre brytpunkten. I budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen att marginalskatten ska ligga kvar på samma inkomstgräns så att cirka 40 000 fler löntagare kommer att betala statlig skatt i takt med att lönerna stiger.

Karin Pilsäter, utredare på TCO.

Karin Pilsäter, utredare på TCO.

– Det går precis emot vad vi föreslår. Det handlar om grupper som hindras i att vidareutbilda sig, att ta ett steg i karriären och bli mellanchefer. En grupp som till stor del finns hos våra medlemmar, säger Karin Pilsäter, skattepolitisk utredare på TCO.

”Skatt på arbete ska sänkas”

Saco är inne på samma spår. Marginalskatten borde ligga på samma nivå som i början av 1990-talet, menar Thomas Andrén, välfärdsekonom på organisationen.

Thomas Andrén, Saco.

Thomas Andrén, Saco.

– Vi tar egentligen inte ställning till vilka skatter som ska förändras mer än att avkastningen på utbildning måste bli högre. Skatten på arbete ska sänkas, främst genom sänkta marginalskatter.

All tre centralorganisationer har under de senaste åren gått ut och förespråkat en ny skattereform. I varsin rapport föreslår de förändringar som behöver göras för ett mer effektivt och tidsenligt skattesystem: LO-rapporten Tid för en bred skatteöversyn” och Saco-rapporten ”Gör om gör rätt” kom båda 2014 och TCO:s skatteförslag tidigare i år.

SACO och TCO vill ha utredning

Varken TCO eller Saco vill ge exakta förslag på vad som skulle kunna ersätta en sänkt inkomstskatt. Thomas Andrén på Saco säger:

– Allra helst ska fler akademiker komma in tidigare på arbetsmarknaden, och vi måste arbeta mer och längre. Det är mer eller mindre nödvändigt om vi ska behålla den nivå på välfärden som vi har i dag. Naturligtvis behövs även andra saker, men där har vi inte tagit ställning som organisation. Det vi behöver är en bred parlamentarisk utredning som går igenom det här.

Läs även: Riksdagsmajoriteten vill sänka inkomstskatten

– Vi måste höja skatten på olika typer av konsumtion, inte minst miljö. I vårt förslag pekar vi inte ut så många konkreta områden, det är inte vårt uppdrag att utforma till exempel miljöpolitik, säger Karin Pilsäter, TCO.

Lättbegriplighet skapar förtroende

LO efterlyser ett lättbegripligare skattesystem för att skapa mer förtroende.

– Det är väldigt viktigt att vi har ett välfungerande skattesystem för att finansiera en välfärd med god kvalitet. Det ska också vara enkelt och begripligt. Legitimitet och förtroende beror på transparens och rättvisa, säger Ola Pettersson.

Även TCO och Saco lyfter fram att ett enklare system skulle öka legitimiteten och stärka förtroendet hos skattebetalarna.

Vill hellre prata konkurrensfördelar

Johan Fall, Svenskt Näringsliv.

Johan Fall, Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv är inte lika övertygat om att tiden är inne för en bred skatteöversyn.

– Vår ingång i det här är att det behövs många skattereformer och det behövs rätt skattereformer. Det är att börja i fel ända att bara kasta upp ordet. Vi vill hellre prata om vad som ger Sverige konkurrensfördelar. Det är det som behövs snarare en utgiftsreform, säger Johan Fall, chef för skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv.

”LO och Erik Åsbrink drömmer sig tillbaka till 1991.”

Och flera aktörer har en snedvriden bild av vad som behövs, menar han.

– LO och Erik Åsbrink drömmer sig tillbaka till 1991 och har det som idealbild. Det är inte relevant längre, det är 25 år sedan. Mycket har hänt sedan dess. Gåvoskatten och förmögenhetsskatten vore direkt farliga att få tillbaka.

Svårt få till en bred överenskommelse

I en fråga är dock arbetsgivare och tjänstemän överens.

– Vi har i dag en väldigt fragmentarisk politisk karta. En bred översyn skulle ta tid och partierna skulle förmodligen inte heller komma överens. Risken är alldeles för stor att notan skickas till någon som inte har rösträtt, nämligen näringslivet, säger Johan Fall, Svenskt Näringsliv.

Läs även: Vem tar Björklunds hand? Så tycker riksdagspartierna om skattereform.

– Vad jag kan förstå så är intresset just nu relativt svagt, så just nu ser jag inga förutsättningar för att få till en sådan. Men det måste göras, säger Thomas Andrén, Saco.

– Just nu ser det väldigt svårt ut för en bred parlamentarisk överenskommelse, vi har en situation där man knappt mäktar med att göra blocköverskridande överenskommelser annat än i direkt akuta fall, säger Karin Pilsäter, TCO.

LO, däremot, ser ljusare på möjligheterna för samarbete över partigränserna.

– Det finns väldigt starka skäl för att en överenskommelse ska komma till stånd och jag ser att det finns ett politiskt intresse. Så: ja, jag hoppas och tror det, säger Ola Pettersson, LO.

17 okt 2016
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Nyheter
De viktigaste nyheterna två gånger i veckan