Extinction Rebellion tar sikte på tjänstemännen Engagerade i Extinction Rebellion i en aktion utanför Folkhälsomyndigheten i september i år. Foto: Extinction Rebellion

Extinction Rebellion tar sikte på tjänstemännen

Arbetsmiljö Extinction Rebellions har genomfört flera aktioner vid olika myndigheter. På Folkhälsomyndigheten har de tagit sig in och protesterat i personalmatsalen. – Personligen tycker jag att det är konstigt när vi jobbar med klimatfrågan, säger Pi Zetterquist ordförande för Saco-S på myndigheten.
12 okt 2023 | 07:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Vid flera tillfällen har engagerade i klimatrörelsen Extinction Rebellion, som har civil olydnad som metod, dykt upp vid olika myndigheter.

Man har tagit sig in på Socialstyrelsens kontor i vad rörelsen själv beskriver som en ”ockupation”, arrangerat ”sorgetåg” med en kista i barnstorlek till Barnombudsmannen, hållit i ”orolig timme” utanför Skolverket och vid två tillfällen tagit sig in i Folkhälsomyndighetens lokaler, senast i slutet av september.

Extinction Rebellion vill att Folkhälsomyndigheten tydligare förmedlar sådant som WHO går ut med, att klimatkrisen är det största hotet mot folkhälsan. Och jobbar förebyggande med det, som myndigheten gör med till exempel rökning skriver man i ett öppet brev.

Men aktionerna leder också till visst obehag för somliga av de anställda under en vanliga arbetsdag.

–  De har ju varit inne både i receptionen och matsalen vid lunchtid där alla äter. De delade ut blad om man inte sa nej. De är många, det blir trångt och de har högtalare så deras budskap hörs ju tydligt, säger Pi Zetterquist som är ordförande för Saco-S på myndigheten.

Polisen får komma och avhysa

Vid båda tillfällena har arbetsgivaren ringt polisen, som kommit och avhyst aktivisterna. De utför även protester utanför fönsterna till matsalen.

– Då ser vi deras budskap men så får det ju vara, säger Pi Zetterquist.

Pandemin fick FHM att se över säkerhet

I ett skriftligt svar från myndigheten skriver avdelningschef Patric Winther att man just som statlig myndighet värnar om öppenhet och transparens, för att bygga långsiktigt förtroende.

– Tyvärr har vi under ett antal år sett manifestationer, till exempel med utgångspunkt i pandemin, vilka har föranlett oss att se över frågor kopplade till trygghet och arbetsmiljö för våra anställda. Det är olyckligt att öppenhet och arbetsmiljö ställs mot vartannat. Vi arbetar systematiskt med både arbetsmiljö och säkerhet.

Pi Zetterquist berättar att hon själv satt och åt i personalmatsalen första gången aktivisterna kom in där i februari, och att hon frågade en av med dem om de även varit hos andra myndigheter för att demonstrera.

– Personligen tyckte jag att det var konstigt att de valt just Folkhälsomyndigheten när vi jobbar med klimatfrågan.

Leder till splittring på myndigheten

Men det finns anställda på myndigheten som anser att man gör för lite där.

Och som väckt frågan internt i mejl och på intranät till både anställda och chefer, vilket sedan lett till att de blivit inkallade till chefer för samtal.

Något som Dagens nyheter rapporterat om i veckan.

Pi Zetterquist tycker sig se en viss uppdelning bland anställda på myndigheten.

– Jag som Saco-ordförande på myndigheten ska ta hänsyn till alla medlemmar, då det verkar finns lite av två läger. Vi har då fokuserat på arbetsmiljöfrågan i att bli inkallad till chef för en utskällning i princip. Oavsett vem som gjort fel hanterade arbetsgivaren det här dåligt och har mig veterligen inte bett berörda medarbetare om ursäkt.

ST ovetande om att de varit i matsal

Det andra stora fackförbundet på Folkhälsomyndigheten, ST, hälsar via mejl från ordförande Sujata Maini att man inte känner till att Extinction Rebellion varit inne på myndigheten.

Och att det finns ett nätverk, Klimatinitiativet, för anställda på Folkhälsomyndigheten som ordnar möten och föreläsningar ”vilket ses som väldigt positivt och givande av dem som ingår i nätverket”.

Arbetsvärlden har sökt representanter från Extincion Rebellion om varför de väljer just tjänstemän och myndigheter. Men ännu inte fått svar.

12 okt 2023 | 07:00

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar