Eurofound: Sverige kan tjäna 57 miljarder på bättre jämställdhet Hög sysselsättning bland kvinnorna är en vinstaffär som många EU-länder har kvar att göra. Foto: Stina Stjernkvist/TT.

Eurofound: Sverige kan tjäna 57 miljarder på bättre jämställdhet

Jämställdhet Om kvinnor och män jobbade lika mycket skulle vi tjäna miljarder, enligt en ny EU-rapport. Men då måste männen ta mer föräldraledigt.
27 okt 2016

EU skulle kunna förbättra sin ekonomi med runt 3 600 miljarder svenska kronor per år om kvinnor hade samma tillgång till arbetsmarknaden som män har. Drygt 10 procentenheter lägre sysselsättningsgrad för kvinnor medför att ekonomin går miste om produktionsvärde, staten går miste om skatter och intäkter, samt att transfereringsutbetalningar ökar. Totalt motsvarar den ekonomiska förlusten 2,8 procent av EU:s BNP.

Eurofound

Eurofound är ett EU-organ som i samarbete med fackföreningar, arbetsgivare, regeringar och EU-institutioner arbetar för att förbättra arbets- och levnadsvillkoren.

För kvinnorna själva medför ökad delaktighet på arbetsmarknaden bättre ekonomisk trygghet och social inkludering.

Det här står att läsa i forskningsrapporten The gender employment gap från Eurofound från den 11 oktober 2016. Huvudsyftet med rapporten är att visa på vikten av reformer som ökar kvinnors sysselsättningsgrad.

60 procent av EU:s kvinnor är sysselsatta

Även om andelen kvinnor på arbetsmarknaden stadigt har ökat de senaste decennierna så är kvinnligt deltagande i nästan samtliga medlemsländer systematiskt lägre än för män. Efter den ekonomiska krisen 2008 har ökningen bromsat in och andelen kvinnor på arbetsmarknaden stiger bara marginellt, och då framför allt på grund av att sysselsättningsgraden bland män har minskat i krisens spår. För EU totalt uppgick sysselsättningsgraden 2014 för män och kvinnor 15-64 år till 70,1 respektive 59,6 procent. Nästan 11 procentenheters skillnad alltså.

Trots den förhållandevis lilla skillnaden i Sverige innebär det enligt rapporten ett årligt bortfall på omkring 57 miljarder kronor.

Vad gäller sysselsättningsgraden i enskilda medlemsländer har Sverige störst andel kvinnor i arbete, 78,3 procent mot 82,5 procent av männen, enligt Eurostats senaste mätning 2015. Vilket dessutom innebär att Sverige uppvisar det minsta gapet mellan könen: 4,2 procentenheter. Trots den förhållandevis lilla skillnaden innebär det enligt rapporten ett årligt bortfall för ekonomin på omkring 57 miljarder kronor.

Brister i barnomsorg och flexibilitet

Danmark och Tyskland som ligger närmast efter oss har runt sju respektive åtta procentenheter lägre sysselsättning för kvinnor. Sämst siffror uppvisar Grekland, Italien och Malta där kvinnlig sysselsättning ligger upp till 28 procentenheter under männens.

Vilka är då orsakerna till kvinnors dåliga representation på arbetsmarknaden, enligt rapporten?

Förutom en generell åtstramningspolitik i kölvattnet av den ekonomiska krisen – vilken främst drabbar kvinnor eftersom de är överrepresenterade i offentliga anställningar – ska läggas brister i barnomsorg och föräldraledighet, liksom avsaknaden av en arbetskultur som uppmuntrar flexibilitet för att möta arbetstagarens olika behov under dennes yrkesliv.

Andra viktiga orsaker är utbildning och äktenskapsförhållanden. Kvinnor gifta med män som har jobb arbetar även själva i högre utsträckning, jämfört med singlar eller kvinnor gifta med arbetslösa män. Däremot arbetar kvinnor som är gifta med högre utbildade män i väsentligt mindre utsträckning – i Storbritannien och Luxemburg 20 procent lägre.

Det vill Eurofound att vi gör

Eftersom det ser mycket olika ut i medlemsländerna avstår rapporten från att dra generella slutsatser, men lyfter sammanfattningsvis fram några viktiga frågor:

* Skattesystem som gynnar familjer med två arbetande vuxna.

* Flexibel föräldraledighet som kan spridas ut över tid och som delas av mannen.

* Arbetsgivaren måste arbeta för flexibla arbetstider och flexibilitet för olika skeden i livet.

* Barnomsorg för barn under 3 år bör vara tillgänglig kostnadsmässigt och av god kvalitet.

27 okt 2016
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Nyheter
De viktigaste nyheterna två gånger i veckan