En enda strejk under år 2018 Piloter på Ryan air strejkade för kollektivavtal 2018. Foto: Morten Holm / Scanpix.

En enda strejk under år 2018

Arbetsmarknaden 2018 Sverige är en av världens fredligaste arbetsmarknader, konstaterar Medlingsinstitutet. Arbetsmarknadsåret 2018 var ett lugnt mellanår. Löneökningstakten beräknas till 2,6 procent och den reala löneökningen efter inflation till 0,5 procent.
Anna Danielsson Öberg
20 feb 2019
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Lönebildningen har fungerat väl sett till reallöneutveckling, sysselsättning och konkurrenskraft, sammanfattar MI i rapporten.

– Vårt uppdrag är bland annat att verka för att lönebildningen inte påverkar samhällsekonomin negativt och det kan vi inte se att den gjort, säger MI:s generaldirektör Carina Gunnarsson i ett pressmeddelande.

Ser man tillbaka framstår den svenska arbetsmarknaden som en av de fredligaste i världen

År 2018 var ett år när ytterst få avtal omförhandlades, bara 29 av sammantaget 668. Och inte en enda av de omförhandlingar som skedde ledde till varsel om stridsåtgärder. De båda läraravtalen var de avtal som omfattade flest anställda under året, 200 000. Förhandlingarna drog ut på tiden och krävde medling, men det skedde utan att Medlingsinstitutet kopplades in eftersom parterna har ett eget förhandlingsordningsavtal. En enda strejk utbröt och det var när Ryanairs piloter krävde ett kollektivavtal., enligt MI.

Merparten av avtalen som träffades under året blev tvååriga, vilket betyder att de löper ut 2020. Det betyder i sin tur att avtalsrörelsen blir mycket omfattande nästa år. Sammantaget kommer avtal för 2,8 miljoner anställda omförhandlas, enligt Medlingsinstitutet.

Om förra året omfattade få anställda så blir årets förhandlingar ännu färre, 28 avtal som omfattar 160 000 anställda. Men året har ändå inletts med strejker och lockouter, konstaterar MI.

–    År 2019 har börjat med en konflikt i hamnarna som riskerar att få stora konsekvenser. Ser man tillbaka framstår den svenska arbetsmarknaden som en av de fredligaste i världen, men modellen bygger på att båda parter strävar efter en lösning. Dit har vi ännu inte nått i hamnkonflikten, säger Carina Gunnarsson.

Relaterad läsning

Anna Danielsson Öberg
20 feb 2019
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar