Direktiven klara om anmälningsplikt Papperslös flykting Foto Janerik Henriksson / SCANPIX

Direktiven klara om anmälningsplikt

Regeringen och Sverigedemokraterna presenterade idag tilläggsdirektiv till utredningen om hur kommuner och regioner ska anmäla papperslösa till polisen och Migrationsverket.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0

− Sverige har fått ett allt större problem med olovlig vistelse. Vid våra gränser förekommer ett mer eller mindre konstant flöde av personer som saknar rätt att resa in i landet, sade migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M), på presskonferensen med regeringen och Sverigedemokraterna.

Tidöpartierna vill nu utreda hur tjänstemän i myndigheter och kommuner ska informera polisen och Migrationsverket om kontakter med papperslösa.

I de nya tilläggsdirektiven står att utredaren, även om denne inte förespråkar en utökad anmälningsplikt, ändå ska föreslå hur den skulle kunna utformas. Utredaren ska också utreda vilka konsekvenser det kan få om en kommun eller myndighet inte efterlever informationsskyldigheten.

Ska utreda eventuella undantag

Utredaren ska vidare bedöma om vissa situationer ska undantas från den så kallade informationsplikten, exempelvis inom sjukvården, där anmälan av papperslösa kan tänkas strida mot ”ömmande värden”. Inga verksamheter ska dock på förhand uteslutas.

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M), sade under presskonferensen att de flesta länder som har anmälningsplikt gör undantag för skolan.

Fredrik Malm (L) har tidigare tagit ställning emot anmälningsplikt för lärare.

− Jag känner mig trygg i den här processen. Barnkonventionen nämns i direktiven, sade han på presskonferensen efter en fråga från Sveriges Radio.

Och i direktiven står att förslagen ska vara i enlighet med de internationella regler och konventioner som Sverige har åtagit sig att följa, som Europakonventionen och barnkonventionen.

”Bryter mot flera lagar”

Kritiken mot att kommuner och myndigheter ska anmäla kontakter med papperslösa till polisen eller Migrationsverket har varit massiv. Bland andra fackförbund har lyft fram att den skulle göra att papperslösa inte tar kontakt med kommun och myndigheter. Den går också på tvärs mot yrkesrollen i till exempel vårdyrken. Och kan strida mot FN:s barnkonvention som Sverige ratificerat och dessutom införlivat i svensk lag.

En majoritet av Sveriges regioner har uttalat sig emot en anmälningsplikt, enligt Altinget. Sveriges kommuner och regioner påpekar också att den troligen bryter om hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen samt riskerar arbetsmiljön och rekryteringen till välfärdsyrken.

Om skribenten
Chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar