Det vill facken under svenska ordförandeskapet i EU Vid årsskiftet är det dags för Sverige att ta över som ordförandeland i EU. Innovation står högt på agendan. Foto: Pontus Lundahl/TT

Det vill facken under svenska ordförandeskapet i EU

Sverige ordförandeland i EU Sverige är bäst på innovation i Europa. Det innebär möjligheter att lyfta frågor om kompetensutveckling och social dialog under det svenska ordförandeskapet i EU i vår.
Gert Lundstedt
12 okt 2022 | 13:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Sverige är fortsatt EU:s ledande innovationsland. Det visar kommissionens årliga rapport om innovation i Europa, European Innovation Scoreboard.

Bland EU:s 27 medlemsländer ligger Sverige i topp följt av Finland, Danmark, Nederländerna och Belgien.

I de 32 mätningar som rapporten grundar sig på visar Sverige starka siffror för bland annat anställningar i kunskapsintensiv verksamhet och innovativa företag.

Topplaceringen är betydelsefull för hur innovationsfrågorna kan drivas när Sverige tar över ordförandeskapet i EU från årsskiftet.

Två av fem prioriteringar handlar om innovation

Två av fem prioriteringar som regeringen beslutat om har med innovation att göra: stärka EU:s konkurrenskraft för framtidens jobb och att snabba på klimatomställningarna.

Vilket ligger i linje med vad TCO och Saco vill att regeringen prioriterar under ordförandeskapet.

Oscar Wåglund Söderström, TCO.

– Det är bra att Sverige lagt konkurrenskraftfrågan högst på agendan. Den är central när vi nu ser en lågkonjunktur komma, säger Oscar Wåglund Söderström, internationell chef på TCO.

EU hade tidigare en konkurrenskraftsstrategi, Europa 2020. Någon sådan finns inte idag enligt honom.

– Det vi saknar är vidareutbildning och omställning på arbetsmarknaden. Det nämns alldeles för litet i EU-sammanhang, men som vi är bra på i Sverige. Inte minst med det nya huvudavtalet som precis börjat gälla.

Vi tror på att få med arbetstagarna i en jobbskapande tillväxt som är inkluderande.

De svenska prioriteringarna för ordförandeskapet presenterades före sommaren. Sedan dess har det varit val och en ny regering är på väg in.

– Jag noterar att Moderaterna i sitt valmanifest vill ha en ny tillväxtstrategi för EU. Jag tror att frågorna kommer att leva under en ny regering, säger Oscar Wåglund Söderström

Men det finns många sätt att skapa tillväxt på understryker han.

– Vi tror på att få med arbetstagarna i en jobbskapande tillväxt som är inkluderande. Att människor får den fortbildning de behöver.

Har fack, arbetsgivare och regeringen olika syn på vikten av kompetensutveckling?

– Tar man konkurrenskraft- och tillväxtfrågan generellt så har man förstås olika ingångar. Men det finns ingen konflikt om att vi behöver en fungerande kompetensförsörjning. Att det är vår största utmaning är vi helt överens om. Men samtidigt måste det finnas ett ordentligt utbildningsutbud.

Oscar Wåglund Söderström pekar på ytterligare en viktig pusselbit som kan spela Sverige i händerna under ordförandeskapet.

– I slutet av året kommer en rådsrekommendation från kommissionen om hur man ska stärka den sociala dialogen i medlemsländerna. Att man med bättre partssamverkan lyckas bättre är en nyckel.

Facken har legat på för social dialog

Rekommendationen som ska behandlas i rådet blir därmed en viktig fråga att förhandla för Sverige som ordförandeland. Med anledning av rådsrapporten skrev TCO, LO och Saco redan i maj till kommissionen om vikten av social dialog.

– EU-länder som har dålig social dialog bör få stöd i att bygga upp en starkare struktur. För även om EU inte kan bestämma hur det ska se ut i de olika medlemsländerna kan kommissionen bidra med resurser.

Kan Sverige spela en roll för den sociala dialogen under ordförandeskapet?

– Det handlar inte om att sprida exakt den svenska modellen i Europa utan om att se till att det finns en fungerande partssamverkan. Lyfta den frågan och se till att parterna i Europa får förutsättningar att skapa en fungerande dialog. Det kommer att ta tid. Men det är där vi måste hamna.

Det svenska ordförandeskapet

  • Sverige är ordförande  den1 januari till och med den 30 juni 2023.
  • Sverige kommer att leda runt 2 000 möten i Bryssel och i Luxemburg, och cirka 150 möten i Sverige
  • Utöver ministrarna kommer ungefär 200 svenska tjänstemän att leda olika arbetsgrupper .
  • Sverige har tidigare varit ordförande 2001 och 2009.
    Källa: Regeringen
+ Expandera
Gert Lundstedt
12 okt 2022 | 13:00

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev