Debatt

”Moderaterna vill storsatsa mot kvinnors psykiska ohälsa”

Sjukfrånvaro Vi vill lägga mer resurser på åtgärder och forskning kring kvinnors arbetsrelaterade ohälsa, skriver Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson.
4 nov 2015 | 09:00
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Elisabeth Svantesson, Moderaterna. Foto: Peter Knutson

Elisabeth Svantesson, Moderaterna. Foto: Peter Knutson

Den växande psykiska ohälsan är en av våra stora samhällsutmaningar. Inte alltid, men relativt ofta, är den kopplad till situationen på jobbet. För många kan ett jobb vara en bit på vägen ur den psykiska ohälsan – medan jobbet för andra snarare är orsaken till att man mår dåligt.

Arbetsmarknaden förändras och gränsen mellan jobb och fritid suddas ofta ut. Det som tidigare var en enkelt definierad arbetsdag med fasta klockslag ersätts av nya krav på uppkoppling och tillgänglighet. När gränserna mellan arbetstid och fritid blir otydligare ställer det nya krav på hur vi måste se på, och arbeta med arbetsmiljöfrågor.  Sedan 2011 är psykiska sjukdomar, främst stressrelaterade sjukdomar och depressioner den vanligaste orsaken till att kvinnor får sjukpenning. I längden genererar detta en högre frånvaro från arbetsmarknaden med lägre pensioner och sämre ekonomi som följd.

”Moderaterna vill bryta trenden med ökade sjukskrivningar och stötta fler att komma tillbaka i arbete.”

Vi ser nu en kraftig uppgång i ohälsotalen och antalet sjukskrivningar, och den största ökningen sker just bland kvinnor. Moderaterna vill bryta trenden med ökade sjukskrivningar och stötta fler att komma tillbaka i arbete. Därför vill vi komplettera tidigare gjorda förändringar i regelverket kring sjukförsäkringen med en kraftig förstärkning av rehabiliteringsgarantin från 750 till 900 miljoner kronor. Det innebär bland annat att ersättning för behandlingar förstärks med 100 miljoner kronor och att forskning, utveckling och utvärdering stärks med 20 miljoner.

Orsakerna till skillnader mellan könen kan såklart vara många. Ofta talar vi om det så kallade ”livspusslet”. Trots att vi är ett av de mest jämställda länderna i världen, går fortfarande många kvinnor ner i arbetstid för att hinna med hemarbetet. Andra kvinnor, som inte minskar sin arbetstid, stressar för att klara av båda delarna. Detta med spänningar i hemmet och på arbetsplatsen, utbrändhet, stress och psykisk ohälsa som möjliga följder.

”Arbetsmiljöverkets arbete behöver förstärkas.”

Arbetsmiljöverket har i uppdrag att ta fram kunskap samt att utveckla och genomföra särskilda insatser för att förbättra kvinnors arbetsmiljö och stärka den psykosociala arbetssituationen i kvinnodominerade yrken. Det är ett arbete som behöver förstärkas. Moderaterna satsar i budgetmotionen 60 miljoner kronor fram till 2019 på Arbetsmiljöverkets insatser som förbättrar kvinnors arbetsmiljö och förebygger kvinnors ohälsa, vilket är 45 miljoner kronor mer än regeringen.

Frågan om psykisk ohälsa och dess koppling till arbetsmarknaden är såklart oerhört komplex och handlar, förutom om hela sjukskrivningsprocessen, om samarbeten mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. Fler arbetsplatser behöver fånga dessa frågor i tid – och i den politiska debatten behöver vi fråga oss hur även politiska beslut kan underlätta för kvinnor och män att få ”livspusslet” att gå ihop.

Målet måste vara att jobbet ska leda till ökad hälsa och inte ske på bekostnad av hälsan. Att komma till rätta med den arbetsrelaterade ohälsan är för Moderaterna därför en av de allra viktigaste samhällsutmaningarna att lösa.

Elisabeth Svantesson
Arbetsmarknadspolitisk talesperson för Moderaterna

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar