”Värna den svenska modellen mot EU:s regleringsiver” Kristdemokraterna Sara Skyttedal och Sofia Damm svarar europaparlamentarikern Johan Danielsson (S) och Transports förbundsordförande Tommy Wreeth.

Debatt ”Värna den svenska modellen mot EU:s regleringsiver”

Debattreplik Vi kristdemokrater kommer fortsätta att värna den svenska modellen mot mer centraliserad EU-lagstiftning. Arbetares rätt till organisering och goda arbetsvillkor är en självklarhet för oss. Vad Socialdemokraterna bör svara på är varför de vill att plattformsarbetares arbetsvillkor ska regleras i Bryssel, och inte genom beslut som tar hänsyn till svenska förhållanden. Det skriver kristdemokraterna Sara Skyttedal och Sofia Damm i sin slutreplik till europaparlamentarikern Johan Danielsson (S) och Transports förbundsordförande Tommy Wreeth.
5 nov 2021
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Europaparlamentariker Johan Danielsson och Transports förbundsordförande Tommy Wreeth angriper i en replik vårt försvar av den svenska modellen mot det kommande EU-direktivet om villkoren för plattformsarbetare.

Inte genom att förklara varför de anser att det behövs ännu ett EU-direktiv som kringskär Sveriges möjligheter att besluta om vår arbetsmarknad, utan genom att svartmåla plattformsekonomin som fenomen och tillskriva oss uppfattningar som vi har aldrig har givit uttryck för. Det är knappast det bästa sättet att föra den här viktiga debatten framåt, men kräver ett kort svar i sak.

Kristdemokraterna står fast vid vårt försvar av vår svenska arbetsmarknadsmodell, med arbetares rätt till organisering och goda arbetsvillkor som självklara delar. Däremot anser vi, uppenbarligen till skillnad från Socialdemokraterna, att den svenska modellen värnas bäst utan ytterligare EU-direktiv, som kringskär våra möjligheter och verktyg att fatta beslut utifrån svenska förhållanden.

Enligt vår mening är dessa verktyg, som har tjänat Sverige väl, nämligen precis vad vi behöver för att säkerställa jobb med goda arbetsvillkor på en arbetsmarknad som präglas av global konkurrens och allt snabbare teknologiska framsteg.

Den svenska modellen värnas bäst utan ytterligare EU-direktiv, som kringskär våra möjligheter och verktyg att fatta beslut utifrån svenska förhållanden

Vi beklagar att Socialdemokraternas ambivalens till nya EU-direktiv på arbetsmarknadsområdet fortsätter allt sedan den sociala pelaren antogs under Stefan Löfvens värdskap i Göteborg för fyra år sedan. När vi kristdemokrater varnade för att pelaren på sikt skulle hota den svenska modellen kallade socialdemokrater våra farhågor för borgerlig skrämselpropaganda.

Nu, när EU-kommissionen redan har presenterat direktiv om minimilöner och lönetransparens och står i begrepp att presentera ytterligare ett direktiv som kringskär den svenska modellen, heter det från Socialdemokraterna att vi försöker rättfärdiga ”medeltida utnyttjande av arbetstagare”.

Detta eftersom vi, som vi skrev i vår artikel, står fast vid vår uppfattning att plattformsekonomins sociala utmaningar bör få lösningar utifrån svenska förhållanden, istället för en centralistisk lösning som levererar samma svar på de sociala utmaningarna i exempelvis Portugal och Rumänien.

Det är också tydligt att Kristdemokraternas och Socialdemokraternas syn skiljer sig på fler områden än hur vi bäst värnar den svenska modellen.

När vi kristdemokrater varnade för att pelaren på sikt skulle hota den svenska modellen kallade socialdemokrater våra farhågor för borgerlig skrämselpropaganda

Medan Socialdemokraterna raljerande skriver att enkla jobb inom plattformsekonomin bygger på ”dåliga och dumpade villkor” ser vi, även om det finns sociala utmaningar som behöver hanteras,  att tusentals nyanlända och unga tagit sina första steg in på arbetsmarknaden genom att leverera vad konsumenterna efterfrågar.

Denna innovation, liksom de plattformar som ger fler och fler experter inom områden som programmering och revision möjlighet att ägna tid åt sina expertområden, förtjänar bättre än Socialdemokraternas nedlåtande gliringar.

Och oaktat vad man kommer fram till om hur plattformsarbete ska och inte ska regleras, är Socialdemokraterna som sagt svaret skyldiga varför i hela friden EU skulle vara den mest ändamålsenliga nivån för detta. Vilka ytterligare frågor på svensk arbetsmarknad vill Socialdemokraterna och Johan Danielsson lösa genom överstatliga kompromisser med greker, slovener och fransmän?

Sara Skyttedal (KD), europaparlamentariker, och Sofia Damm (KD), riksdagsledamots

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar