Väl fungerande kompetensförsörjning kräver ökad rörlighet Peter Jeppsson, vice ordförande i Svenskt näringsliv.
Debatt

Väl fungerande kompetensförsörjning kräver ökad rörlighet

Replik Dagens politik fungerar inte för företagens kompetensförsörjning. I stället krävs bredare reformer för en mer flexibel arbetsmarknad, svarar Svenskt Näringsliv på Unionens debattartikel där Martin Linder uppmanar arbetsgivarna att stötta medarbetarnas kompetensutveckling.
28 mar 2018 | 14:32
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät pekar på att sju av tio företag som försökt att rekrytera nya medarbetare haft svårt att hitta rätt kompetens. Rekryteringsproblem får allvarliga konsekvenser för många företag. Bland annat uppger vart tredje företag att rekryteringsproblem hindrat en planerad expansion. Det är därför positivt att Martin Linder lyfter vikten av en väl fungerande kompetensförsörjning.

Svenska företag ligger i den absoluta toppen när det kommer till att erbjuda sina anställda utbildning och kompetensutveckling

Att utveckla och anpassa kompetensen utifrån verksamhetens behov är en förutsättning för att företagen ska kunna växa och skapa välstånd. Företagen satsar stora resurser och arbetar aktivt med kompetensutveckling bland sina anställda. Detta bekräftas av OECDs undersökningar som visar att svenska företag i internationell jämförelse ligger i den absoluta toppen när det kommer till att erbjuda sina anställda utbildning och kompetensutveckling. Dessutom sker mycket av medarbetarnas lärande och kompetensutveckling i den löpande verksamheten på arbetsplatsen.

En viktig pusselbit i detta avseende är att öka rörligheten och flexibiliteten på arbetsmarknaden.

Företagens kompetensförsörjning påverkas av en mängd faktorer och precis som Martin Linder skriver så är det av vikt att samtliga möjligheter tas tillvara. En fungerande kompetensförsörjning på en arbetsmarknad där kompetenskraven ändras över tid ställer stora krav på samverkan mellan företagen och utbildningssystemet på alla nivåer. Det handlar dels om att öka kvaliteten och relevansen i utbildningen och att säkerställa att utbildningen möter arbetsmarknadens efterfrågan. Det handlar även om att utöka möjligheter och incitament för utbildning genom att organisera denna så att yrkesväxling i arbetslivet underlättas och likaså ett livslångt lärande. För att säkerställa de behov av kompetens som finns hos våra medlemsföretag krävs en mångfald av aktörer på utbildningsmarknaden.

Precis som Martin Linder påpekar visar vår rekryteringsenkät att det ofta är just rätt yrkeserfarenhet som saknas när företagen försöker rekrytera medarbetare. En viktig pusselbit i detta avseende är att öka rörligheten och flexibiliteten på arbetsmarknaden. Utformningen av Las skapar inlåsningseffekter och begränsar rörligheten på arbetsmarknaden. Samtidigt riskerar företagen i dag att till följd av turordningsreglerna i Las förlora värdefull kompetens vid uppsägning på grund av arbetsbrist, vilket framkom i Svenskt Näringslivs och PTKs gemensamma arbete om turordningsreglerna 2011. För att förbättra företagens kompetensförsörjning och tillgodose medarbetarnas behov av trygghet bör lagstiftningen moderniseras och anpassas till dagens arbetsmarknad.

När jag är ute och träffar våra medlemsföretag bekräftas bilden av att många arbetar strategiskt och systematiskt med kompetensutveckling

Sverige behöver dessutom en mer öppen och inkluderande arbetsmarknad. Det måste bli lättare för personer som i dag står utanför arbetsmarknaden att få ett första jobb och skaffa sig yrkeserfarenhet som lägger grunden till mer kvalificerade jobb därefter.

När jag är ute och träffar våra medlemsföretag bekräftas bilden av att många arbetar strategiskt och systematiskt med kompetensutveckling för medarbetarna. Det ligger i företagens intresse att medarbetare utvecklar sin kompetens i relation till verksamhetens behov.

Peter Jeppsson
Vice vd på Svenskt Näringsliv

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev