Debatt

Unionen: ”Så vill vi minska föräldraskapets karriärbroms”

Unionens senaste undersökning om föräldravänligt arbetsliv visar att föräldraskap är en karriärbroms och att de karriärhämmande effekterna av föräldraledighet är större för kvinnor än för män. Unionen vill se lösningar på denna jämställdhetsutmaning som utgår från skrivbordet och jobbet, inte köksbordet och privatlivet.
20 jun 2016 | 13:30
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Martin Linder, Unionen. Foto: Sune Fridell

Martin Linder, Unionen. Foto: Sune Fridell

En förutsättning för ett jämställt arbetsliv är att alla oavsett kön har lika rättigheter och möjligheter. Unionen har visat att skillnaderna mellan hur kvinnor och män arbetar och lönen de får för sitt arbete är avsevärt mindre innan barnen gör sitt intåg. Då börjar konsekvenserna av att kvinnor tar ett större ansvar för vård av barn att visa sig.

Unionens rapport Föräldravänligt arbetsliv 2016 bekräftar bilden att föräldraskap får olika konsekvenser för mammor och pappor. Undersökningen visar bland annat att drygt en fjärdedel av de svarande uppger att de har låtit bli att söka ett nytt jobb av skäl som har samband med att de är föräldrar. En större andel kvinnor än män svarar detta.

 Skillnaden mellan kvinnors och mäns upplevelser och beteende är en oroväckande signal om att ojämställdheten är stor på arbetsmarknaden.

En femtedel av de svarande anser att deras föräldraledighet har påverkat de egna möjligheterna till karriärutveckling negativt. Mer än var tredje kvinna som ingick i undersökningen svarar detta.

Föräldraskapet har med andra ord en karriärhämmande effekt och den är betydligt större för kvinnor än för män. Skillnaden mellan kvinnors och mäns upplevelser och beteende är en oroväckande signal om att ojämställdheten är stor på arbetsmarknaden. Löneutvecklingen för kvinnor och män efter föräldraledigheten talar sitt tydliga språk.

Unionen söker lösningar som tar utgångspunkt i arbetslivet, inte privatlivet.

Skillnaden mellan kvinnors och mäns förvärvsarbetsmönster måste minska. Ingen ska behöva välja mellan ett aktivt föräldraskap och ett utvecklande arbetsliv och Unionen söker lösningar som tar utgångspunkt i arbetslivet, inte privatlivet.

Unionen vill se:

  • Kollektivavtal som säkerställer att föräldralediga ingår i lönerevisionen på samma villkor som övriga anställda på arbetsplatsen.
  • En jämställd och rättvis kompetensutveckling. Samma möjlighet ska ges till kvinnor och män och till föräldralediga och icke föräldralediga
  • Flexibla arbetstider som möjliggör heltidsarbete i kombination med ett aktivt föräldraskap och en småbarnsföräldrapolicy som följs på företagen.
  • Satsningar på kvinnors arbetsmiljö för att öka förutsättningarna och incitamenten för kvinnor att förvärvsarbeta i högre utsträckning än idag.

Företag behöver också bli bättre på att ta tillvara den kompetens och de förmågor som ett aktivt föräldraskap utvecklar hos arbetstagaren. Unionen vill att de lokala parterna som en del av sitt systematiska jämställdhetsarbete ska verka för att undanröja hinder för att småbarnsföräldrar kan utvecklas och göra karriär på lika villkor som övriga anställda.

Gemensamt för alla dessa förslag är att de skapar goda förutsättningar för balans i livet men utgår från skrivbordet inte köksbordet. Unionen kommer aldrig att släppa frågan förrän kvinnor och män i privat sektor kan göra karriär på lika villkor.

Martin Linder
Förbundsordförande Unionen

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar