Ta ansvar för demokratin, Finansförbundet – rädda Finansliv Finansförbundet med ordförande Ulrika Boëthius i spetesen lägger ned sin medlemstidning efter 113 år. Foto: Finansförbundet och Finansliv.
Debatt

Ta ansvar för demokratin, Finansförbundet – rädda Finansliv

Finansförbundets lägger ned sin medlemstidning efter 113 år. Det är inte vägen framåt för en folkrörelse som gör anspråk på att vara något mer än ett försäkringsbolag, skriver sex chefredaktörer i föreningen Fackförbundspressen.
26 feb 2024 | 06:30
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
1

Tidningen Finansliv ska läggas ned, till förmån för andra satsningar på organisering – det vill säga marknadsföring. Beskedet kom som en blixt från klar himmel, och det finns all anledning för tidningens ägare, Finansförbundet, att tänka om.

Landets fackförbund har en stolt tradition av att ställa sig bakom fri journalistik i form av redaktionellt självständiga medlemstidningar. Det finns många goda skäl till det.

Vi vill uppmana Finansförbundet att sluta upp bakom den fria journalistiken.

Fackförbundspressen står för en initierad bevakning av arbetslivet ur ett medarbetarperspektiv som sällan får utrymme i andra medier. Journalistikens trovärdighet gör att dess granskningar av arbetsgivare och makthavare ofta väcker uppmärksamhet.

Kan granska facket

Medlemstidningarnas journalistik spelar även en viktig roll för organisationernas interna demokrati. Bevakningen av det egna förbundet kan uppdaga omständigheter som medlemmarna har ett intresse av att få belysta. Att ge medlemstidningen uppdraget att granska den egna verksamheten ger organisationen trovärdighet.

I en medlemstidning kan också olika perspektiv brytas mot varandra – där finns plats även för medlemmar som är missnöjda med det senaste avtalet eller tycker att deras förbund borde göra mer för miljön. Det ger läsarna förutsättningar att få allsidig information om och ta ställning i de frågor som diskuteras i organisationen.

Medier utmanas av konspirationer

I dag är den fria journalistiken satt under hård press. De flesta mediehus brottas med ekonomiska utmaningar. Samtidigt utmanas medierna av antidemokratiska strömningar och konspirationsteorier. Mot den bakgrunden har fackförbundens redaktionellt självständiga tidningar en stor betydelse för samhällsdebatten och den demokratiska infrastrukturen.

Det kommer att leda till att medlemmarna och allmänheten får mindre insyn i vad som sker i finansbranschen, som inte kännetecknas av öppenhet och transparens.

Finansförbundet, som organiserar omkring 25 000 anställda i bank- och finansbranschen, har haft en egen medlemstidning i 113 år. Nu har förbundet tyvärr valt att bryta den fackliga traditionen på detta område. Det motiv som getts till nedläggningen är att frigöra resurser till ”satsningar som ger mer värvande och organisationsstärkande effekt”.

Ett fackförbund behöver värva medlemmar. Men att bomma igen förbundstidningens redaktion och enbart ägna sig åt marknadsföring är inte vägen framåt för en folkrörelse som gör anspråk på att vara något mer än ett försäkringsbolag. Det kommer dessutom att leda till att medlemmarna och allmänheten får mindre insyn i vad som sker i finansbranschen, som inte kännetecknas av öppenhet och transparens. Ett exempel på de angelägna berättelser som Finansliv lyft fram är höstens granskning av de svårigheter utrikesfödda banktjänstemän har att få jobb jämfört med inrikesfödda sökande.

Stärker fackets inre liv

Medlemmarna i Finansförbundet har satt stort värde på sin tidning. I förbundets eget pressmeddelande om avvecklingen hänvisas till en undersökning där omkring fyra av tio medlemmar ansett tidningen vara en viktig förmån. Det är en betydande andel. Förmodligen uppskattas den av åtskilligt fler, även om de inte valt detta svarsalternativ.

Fackförbundspressen

Föreningen Fackförbundspressen samlar redaktionellt självständiga tidningar utgivna av fackliga organisationer inom LO, Saco och TCO.

+ Expandera

En tidning bör inte heller enbart bedömas efter i vilken grad den bidrar till medlemsvärvningen. Att den gör läsarna bättre rustade att navigera i arbetslivet och delta i organisationens inre liv måste också tas med i beräkningen.

Granskande och modig journalistik får inte tas för given. Det är en grundbult i ett demokratiskt samhälle. Att lägga ned en redaktion ger ett kortsiktigt tillskott i kassan och kan verka lockande för en förbundsledning som inte har – och inte ska ha – direkt insikt i arbetet i just den delen av verksamheten. Men värdet av journalistiken överstiger med god marginal dess kostnad.

Vi vill uppmana Finansförbundet att sluta upp bakom den fria journalistiken. Ta ansvar för demokratin genom att upprätthålla den fackliga traditionen att ge ut en redaktionellt självständig medlemstidning.

Alexander Armiento, Susanne Claesson, Isabella Iverus, Linda Svensson, Michelle Wahrolén, Yonna Waltersson
Styrelsen för föreningen Fackförbundspressen. Chefredaktörer för Publikt, Magasin K, Byggnadsarbetaren, Hotellrevyn, Vårdfokus och Arbetet

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev