”Sveaskog följer skogsvårdslagen” Sveaskog följer skogsvårdslagen, menar Peter Bergman, Sveaskog. Foto: TT och Sveaskog.
Debatt

”Sveaskog följer skogsvårdslagen”

Replik I en krönika i Arbetsvärlden anklagas Sveaskog för att ha brutit mot skogsvårdslagen och avverkat skog som ligger under det som lagen stipulerar som ”lägsta slutavverkningsbara ålder”. Anklagelsen är felaktig och saknar helt grund, skriver bolaget.
3 nov 2021 | 13:05
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I en krönika i Arbetsvärlden anklagas Sveaskog för att ha brutit mot skogsvårdslagen och avverkat skog som ligger under det som lagen stipulerar som ”lägsta slutavverkningsbara ålder”.

Den felaktiga anklagelsen kommer ursprungligen från SVT:s programserie ”Slaget om skogen”. Sveaskog har framfört till SVT att deras anklagelse är felaktig och även redogjort för hur det faktiskt förhåller sig via bolagets hemsida.

Programmet tar upp fem olika avverkningar och anklagar Sveaskog för att avverkas dessa skogar vid en ålder som är lägre an vad skogsvårdslagen tillåter.

En saklig debatt måste utgå från fakta och inte anklaga skogsägare utifrån felaktiga grunder

Tre av dessa fall rör avverkning av contortatall, ett trädslag som inte omfattas av regelverket kring lägsta ålder för avverkning.

Ett av bestånden handlar om ett skogsområde som angripits av törskatesvamp och därför avverkas i förtid vilket också ej omfattas av regelverket då skogsägaren enligt Skogsstyrelsen anvisningar till avverkningsanmälan ska uppge detta i sin anmälan och därmed få dispens från regelverket.

Detta har Sveaskog gjort. Det sista fallet rör ett skogsområde där återbeskogningen, som skogsägaren är ålagd att göra enligt skogsvårdslagen, misslyckats och Sveaskog ansökt och fått godkänt att ta ner den misslyckade skogen och börja om återbeskogningen.

Sveaskog har framfört till SVT att deras anklagelse är felaktig

Med andra ord är anklagelsen att Sveaskog bryter mot skogsvårdslagen fel. Sveaskog följer de anvisningar som gäller för avverkningsanmälningar och fått dessa godkända av Skogsstyrelsen.

Vi välkomnar en debatt om skogen och vi tycker att det är bra med granskning, men en saklig debatt måste utgå från fakta och inte anklaga skogsägare utifrån felaktiga grunder.

Peter Bergman
Naturvårdschef Sveaskog.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev