Nu måste Svenskt Näringsliv stötta kompetensutveckling Martin Linder, ordförande för Unionen. Foto: Jessica Gow / TT
Debatt

Nu måste Svenskt Näringsliv stötta kompetensutveckling

Kompetensbrist Det är inte brist på folk med rätt utbildning. Det är brist på folk med rätt arbetslivserfarenhet. Därför bör Svenskt Näringsliv nu stötta medlemmarna i kompetensutveckling, skriver Unionens ordförande Martin Linder.
26 mar 2018 | 16:35
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Kompetensbristen är akut. Sju av tio företag har försökt rekrytera de senaste sex åren enligt Svenskt Näringsliv. Samtidigt misslyckas vart fjärde rekryteringsförsök. För att få fler i jobb räcker det inte med fler utbildningar som ger jobb. Jobben måste också ge möjlighet till kompetensutveckling.

Det är en akut och mycket allvarlig situation arbetsgivarnas företrädare befäster, och den måste tas på allra största allvar. Kompetensbristen drabbar företagens konkurrenskraft och tillväxt. Det får också negativa konsekvenser för privata tjänstemän, som står sämre rustade när arbetsmarknaden utvecklas.

Unionen är enig med Svenskt Näringsliv om att kompetensförsörjningen måste lösas, och det måste lösas omgående.

Svenskt Näringsliv konstaterar att företagen i främsta hand inte har svårt att anställa personer med rätt formell utbildning, utan att det snarare handlar om att hitta personer med rätt yrkeserfarenhet.

I det arbetet är det avgörande att samtliga möjligheter tas tillvara. Det inkluderar arbetsgivares ansvar att bedriva strategiskt, systematiskt och verksamhetsnära kompetensutvecklingsarbete på arbetsplatserna.

Svenskt Näringsliv konstaterar att företagen i främsta hand inte har svårt att anställa personer med rätt formell utbildning, utan att det snarare handlar om att hitta personer med rätt yrkeserfarenhet. Yrkeserfarenhet är något man tillägnar sig när man jobbar, och det är när man jobbar man kan utveckla sin kompetens så den blir relevant för det sammanhang där den ska användas. Det är rimligen arbetsgivarnas ansvar.

Redan anställda utgör en kompetensresurs som måste tas tillvara i väsentligt högre grad än vad som sker idag.

Redan anställda utgör en kompetensresurs som måste tas tillvara i väsentligt högre grad än vad som sker idag.

Tyvärr är det sällan kompetensutveckling av anställda fungerar i praktiken. Att det är en realitet framgår av resultat i såväl Unionens undersökningar som i en nyligen utgiven rapport av SCB. Endast sex av tio anställda har genomfört kompetensutveckling de senaste tolv månaderna.

Unionens undersökning visar också att det saknas tankar kring vad kompetensutvecklingen ska leda till. Fyra av tio tjänstemän som genomförde kompetensutveckling, gjorde det utan att ha en plan för den. Endast omkring en fjärdedel av tjänstemännen i privat sektor har under det senaste året genomfört kompetensutveckling som haft tydliga individuella mål.

I SCB:s rapport framgår att företag som regelbundet genomför analyser av kompetensbehovet har 60 procent av de anställda gått någon form av kurs. I företag där ingen sådan analys genomförs är siffran 30 procent.

Arbetsgivarnas förmåga att identifiera, ta tillvara och utveckla personalens kompetens har stor betydelse för att klara kompetensförsörjningen i ett arbetsliv som präglas av strukturomvandling.

Det är dags att arbetsgivarnas företrädare, både praktiskt och retoriskt, tar tydlig ställning i att stötta systematiskt arbete med kompetensutveckling på arbetsplatserna. Att det är nödvändigt framgår av Svenskt Näringslivs egen beskrivning att många företag anser att bristen på anställningsbara personer fått dem att arbeta mer strategiskt och långsiktigt med sin kompetensförsörjning.

Att stärka kopplingen mellan arbetsmarknaden och utbildningssystemet är mycket viktigt, men det räcker inte. Arbetsgivarna måste få stöd av Svenskt Näringsliv att arbeta systematiskt med kompetensutveckling av anställda.

Martin Linder
Förbundsordförande Unionen

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev