Journalistförbundet hänvisar sina medlemmar fel Stephen Schad, ordförande Egenföretagarnas Branschorganisation, tar replik på Johan Lifs debattinlägg som publicerades i Arbetsvärlden den 27 juni 2019. Foto: TT, pressbild

Debatt Journalistförbundet hänvisar sina medlemmar fel

Debattreplik Johan Lif menar på att gigekonomins tillväxt är falsk. Som stöd för sin tes hänvisar han bland annat till statistik från SCB. Men för att mäta måste man veta vad man skall mäta. Uppdragsbaserat arbete sker i många olika former, skriver Stephen Schad, ordförande Egenanställningsföretagens Branschorganisation.
1 jul 2019
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Begreppet ”gigekonomi” är problematiskt för det saknar en fastställd definition enligt vetenskapliga principer, beroende på vad som avses kommer svaren se helt olika ut. I beaktande av vad som uttrycks i rapporter, debatter och samtal om gigekonomi så är den gemensamma nämnaren att människor arbetar från A till B, det vill säga att människor arbetar uppdragsbaserat.

Det korrelerar också med annan forskning som visar på att den kontraktuella tiden har stadigt minskat sedan 70-talet. Så gigekonomi skulle således kunna definieras som den uppdragsbaserade arbetsmarknaden och giggare skulle kunna definieras som människor som arbetar uppdragsbaserat. Mot denna fond kan relevanta frågor ställas och empiri skapas.

Det första man kan konstatera är att den gamla svartvita distinktionen om att människor är antingen företagare eller arbetstagare har lägre relevans per idag. Detta eftersom det idag finns ett stort antal arbetstagare som har en hög grad av autonomitet likväl som det finns företagare som har låg grad av självständighet. Detta medför att uppdragsbaserat arbete sker i olika former att organisera arbete som exempelvis allmän visstidsanställning, bemanning, egenanställning, enskild firma och eget aktiebolag. Därför är det så komplext att beräkna den grupp av människor som arbetar uppdragsbaserat, så kallade giggare, i SCB’s statistik.

Egenanställningsföretagen bringar ordning och reda på arbetsmarknaden

Vidare så är maktrelationen mellan arbetsgivare och arbetstagare till fördel för den autonoma arbetstagaren jämfört med den icke autonoma arbetstagarna. Men den autonoma arbetstagaren är fortfarande i sådan ställning att han eller hon är den svagare parten och därför behöver omfattas av arbetsrätt och kollektivavtal som har till uppgift att skydda denne och utkräva ansvar av arbetsgivaren. Här har egenanställningsföretagen en viktig roll att bära detta ansvar för autonoma arbetstagare genom att utöva fullt arbetsgivaransvar.

Medlemsföretagen i Egenanställningsföretagens branschorganisation har att följa ett antal policyer som villkorar det ansvar de har att bära och årligen prövas bolagen av en oberoende Auktorisationsnämnd. Egenanställningsföretagen bringar ordning och reda på arbetsmarknaden. Att som Journalistförbundet hänvisa sina medlemmar som är autonoma arbetstagare till att starta eget företag är att hänvisa dem till en situation de inte är rustade för då deras maktställning i arbetsrelationen är svag.

Istället borde Jounalistförbundet göra antingen som Musikerförbundet och Teaterförbundet och starta ett eget egenanställningsföretag och hänvisa sina medlemmar som är autonoma arbetstagare dit, eller så borde de hänvisa dem till ett av Egenanställningsföretagens Branschorganisations auktoriserade medlemsföretag.

Relaterad läsning

Stephen Schad
Ordförande Egenanställningsföretagens Branschorganisation
1 jul 2019
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar