”Hot mot lärare är ett demokratiproblem” Lärare måste slippa våld och hot på sina arbetsplatser, menar Roger Haddade (L)Foto: Amir Nabizadeh och Jessica Gow / TT
Debatt

”Hot mot lärare är ett demokratiproblem”

Debatt Det är oacceptabelt att lärare tvingas möta dödshot i skolan. Var femte lärare går till jobbet med känslor av obehag. Det skriver Roger Haddad, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Liberalerna, som kräver en ny krafttag för att lärares arbetssituation ska förbättras.
1 nov 2021 | 12:34
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Trygghetsproblemet i svensk skola har länge varit stort – men håller nu på att gå över styr.

Nyligen kunde vi ta del av Lärarförbundets undersökning som visar att varannan lärare i förskoleklass, fritidshem och årskurserna 1–6 har utsatts för fysiskt våld av elever. Det har rapporterats om flera incidenter av inte bara hot utan också fysiska angrepp där lärare blir slagna varje dag. Andra lärare har blivit spottade på i ansiktet och det har till och med förekommit dödshot.

Det är en chockerande och oacceptabel utveckling. Politiken måste nu agera.

I tisdags överlämnades en statlig utredning om hot och våld i arbetslivet till regeringen.

Dessvärre kommer rapporterna om brister i skolpersonalens arbetsmiljö inte som en nyhet.

Under de senaste åren har flera rapporter och undersökningar visat på stora brister i den svenska skolan när det kommer till studiero och trygghet.

Varje lärare som utsätts för hot och våld i skolmiljön är ett misslyckande

Nästan var femte lärare går i dag till arbetet med känslor av obehag inför risken att utsättas för hot, våld eller andra trakasserier, och var tredje grundskolelärare ser hot och våld som ett stort problem, enligt siffror från Lärarförbundet.

Att adressera trygghetsproblemet i svensk skola är inte längre bara en fråga om att skapa förutsättningar för lärande och utbildningskvalitet. Det är i förlängningen också en demokratifråga – varje lärare som utsätts för hot och våld i skolmiljön är ett misslyckande för det svenska utbildningsväsendet.

Om fler duktiga studenter ska söka sig till läraryrket, och fler kompetenta lärare ska söka sig till de skolor där behovet är som störst, krävs en acceptabel arbetsmiljö. Med den nuvarande situationen riskerar att få långtgående konsekvenser för den svenska skolan.

Att skolpersonal utsätts för hot och våld i sin arbetsmiljö är oacceptabelt

I grunden är tryggheten på svenska skolor en arbetsmiljöfråga. Skolan som arbetsgivare måste vidta kraftfulla åtgärder för att förebygga otrygghet i skolpersonalens arbetsmiljö. Här vilar ett tungt ansvar på skolans huvudmän. Dessvärre har det visat sig att verktygen brister. Antalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om hot och våld mot skolpersonal har under de senaste åren ökat kraftigt.

Tillsynsansvaret för skolans arbetsmiljö är i dag delat mellan Skolinspektionen och Arbetsmiljöverket, där den senare myndigheten har särskilt ansvar för lärares arbetssituation. Liberalerna har tidigare lyft att en större samordning i myndigheternas arbete bör utredas, i syfte att stärka och effektivisera tillsynen av skolans arbetsmiljö.

I ljuset av den akuta arbetsmiljöutvecklingen i våra skolor är det uppenbart att det krävs mer.

Den senaste tillsynen av arbetsmiljön i skolan genomfördes 2016. I denna uppmärksammades en rad brister i arbetsmiljöarbetet, bland annat kopplat till riskbedömningar, säkerhetsrutiner samt utbildning och information om hur man ska agera i en skarp hot- eller våldssituation. Sedan dess har problematiken ytterligare fördjupats.

Skolan som arbetsgivare måste vidta kraftfulla åtgärder för att förebygga otrygghet i skolpersonalens arbetsmiljö

Liberalerna kräver därför en ny aktiv inspektion av Arbetsmiljöverket i syfte att följa upp och stärka tryggheten i skolan. Inspektionen bör särskilt se över lärares våldsutsatthet samt hur det förebyggande arbetsmiljöarbetet kan stärkas på våra skolor.

Att skolpersonal utsätts för hot och våld i sin arbetsmiljö är oacceptabelt, och i grunden ett demokratiproblem. Politiken måste vidta kraftfulla åtgärder för att återupprätta tryggheten i skolan.

Roger Haddad, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Liberalerna

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev