”Felaktiga uppgifter om socialtjänsten sprids även av anställda i kommuner” Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision. Foto: Gustav Gräll
Debatt

”Felaktiga uppgifter om socialtjänsten sprids även av anställda i kommuner”

Debatt Den felaktiga information som sprids om socialtjänsten måste motverkas. Det handlar inte bara om enskilda medborgare, även andra anställda inom välfärden behöver mer kunskap om socialtjänstens uppdrag. Om anställda ska vilja stanna kvar måste socialtjänsten också få de resurser som krävs, skriver Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.
26 jan 2023 | 07:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Efter de senaste veckornas sprängdåd och skjutningar efterfrågar politiker brottsförebyggande insatser mot barn och unga. Socialtjänsten lyfts fram som en nyckelaktör i samverkan med polis, skola, vård och civilsamhället.

Samtidigt pågår desinformationskampanjer mot socialtjänsten från anonyma konton på nätet i syfte att misskreditera verksamheten. 

Men felaktiga uppgifter om socialtjänsten sprids tyvärr också av “vanliga” medborgare, liksom av anställda i kommuner, regioner och företag med koppling till välfärden. Det berättar Visions förtroendevalda.

En underfinansierad socialtjänst påverkar socialtjänstens möjligheter att ge människor rätt stöd

Veronica Magnusson, ordförande Vision

I de flesta fall beror påståendena på okunskap om socialtjänstens uppdrag och arbetssätt. Det handlar också om rädsla. Enligt en krönika av Marina Ferhatovic i Dagens Nyheter bär många som flytt från krig på en misstro mot myndigheter och är därmed mer mottagliga för desinformation och lögner om socialtjänsten. 

Okunskap och rädsla måste bemötas med fakta. Men socialtjänsten behöver också bygga starkare relationer med allmänheten. Det kräver tid, resurser och förändrade arbetssätt så att socialtjänsten bättre kan svara upp mot människors behov och förväntan. 

Vision har under flera år larmat om en underfinansierad socialtjänst och att personalomsättningen är på tok för hög. Bristerna påverkar socialtjänstens möjligheter att ge människor rätt stöd – något som i längden leder till minskat förtroende. 

Hälften av medlemmarna i vår undersökning uppger att de övervägt att lämna yrket

En undersökning bland 1400 av Visions medlemmar inom socialt arbete visar att bara var åttonde medlem upplever att verksamheten har tillräckliga ekonomiska resurser för att tillgodose individens rättigheter. Obalansen mellan lagstiftade krav och resurser leder till att människor i utsatta situationer får vänta på insatser, de får stöd som inte matchar deras behov och det förebyggande arbete uteblir.

Glappet mellan krav och resurser påverkar också arbetsmiljön. Hälften av medlemmarna i vår undersökning uppger att de övervägt att lämna yrket, framför allt för att arbetsbelastningen är för hög. 

Den pressade arbetssituationen gör att det finns lite tid för socialsekreterare att möta klienter i utsatta situationer och förklara svåra beslut. 

För att motverka desinformation och öka förtroendet för socialtjänsten behöver både regeringen och kommunerna agera. 

Vision vill se:

  • Kunskapshöjande insatser. Kommuner och regioner behöver ge kompetenshöjande insatser om socialtjänsten till sin personal. Det kan handla om socialtjänstens uppdrag, arbetssätt och vilket stöd man kan få.  
  • En ny socialtjänstlag. Det behövs en ny lag med krav på att socialtjänsten ska jobba förebyggande och med tidiga insatser utan föregående behovsprövning. 
  • Tillräckliga resurser. Politiker i alla kommuner måste se till att socialtjänsten har tillräckliga resurser för att utföra sitt uppdrag. För att klara omställningen till en mer kunskapsbaserad, förebyggande och tillgänglig socialtjänst behöver också staten ta ett större ekonomiskt ansvar. 
  • Bättre arbetsvillkor. Arbetsgivare i kommunerna måste se till att medarbetarna har en rimlig arbetsbelastning. Mer tid och möjlighet att förklara svåra beslut minskar risken för desinformation.

Vi måste våga säga som det är: en socialtjänst utan tillräckliga resurser kan brista i att ge det stöd och det bemötande som människor förväntar sig och har rätt till. Tillit tar tid – men det är inte fluff. Tillit byggs genom att socialtjänsten har ett uppdrag som människor upplever att den i praktiken kan leva upp till. Förändringen är möjlig – om politiker på alla nivåer prioriterar arbetet. 

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev