Det är vår plikt att hjälpa människor – därför anger vi inte Nio av tio bibliotekarier avvisar förslaget om en anmälningsplikt. Foto: Vilhelm Stokstad, TT
Debatt

Det är vår plikt att hjälpa människor – därför anger vi inte

Anmälningsplikt Bibliotekarien Soledad Cartagena skriver om ”det djupt mänskliga” som gör det omöjligt för vårdpersonal och bibliotekarier att ange papperslösa.
31 maj 2023 | 12:14
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Varför är det viktigt för lärare, vårdpersonal, bibliotekarier eller socionomer att inte ange människor?  Till den grad att de är beredda att utöva civil olydnad och riskera att bli av med jobbet? Svaret kan tyckas enkelt. Jo, för att de inte är poliser och har inte i sin arbetsbeskrivning uppgiften att utföra polisiära uppdrag. De ska lära ut grammatik, rädda liv, ge ekonomiskt bistånd eller rekommendera litteratur.

Jag tror att svaret är mer än så. I bibliotekariernas fackförbund DIK:s senaste undersökning avvisar fler än nio av tio bibliotekarier förslaget om en anmälningsplikt, som innebär att yrkesgruppen kan bli skyldig att ange papperslösa personer. Bara tre procent av de biblioteksanställda tycker att förslaget är bra. Kommentarer som ”det går stick i stäv med bibliotekslagen och all mänsklig moral” eller ”biblioteken ska vara till för alla, det är inte vår roll att agera grindvakt till vare sig information eller kultur. Att ge bibliotekarier en angivarroll skulle inte bara skada vårt anseende, det skulle gå emot bibliotekets grundtanke – en öppen lokal med tillgång till fri information”, talar sitt tydliga språk.

Vilket samhälle vill vi leva i?

Porträtt på Soledad Cartagena.
Soledad Cartagena

Mycket av motståndet handlar om vilket samhälle vi vill leva i. Varför har retoriken ändrats från Sveriges öppna hjärtan och ett Europa som inte bygger murar till att bibliotekspersonal eller läkare kan tvingas ange en människa i nöd? Bara för några år sedan var justitieministern Gunnar Strömmer, då partisekreterare i Moderaterna, kritisk till Sverigedemokraternas förslag om att införa en plikt att anmäla en granne som gömmer människor som fått avslag på sin asylansökan och kallade detta för ”angiverilagstiftning”. När skedde det politiska och humana paradigmskiftet?

Sydsvenskan rapporterade i dagarna om Region Skånes budskap till regeringen att vårdpersonal inte ska införa en anmälningsplikt av papperslösa för offentliganställda. Skrivelsen undertecknades av M, L, KD, C, S, MP och V. Regionrådet Per Einarsson (KD) sa att de ville redan i detta skede lyfta fram det humana och etiken. Även det rödgröna styret i Västra Götalandsregionen tänker skicka en skrivelse till regeringen om att undanta vårdpersonal från att anmäla papperslösa som söker sjukvård.

Vi har helt enkelt viktigare saker att göra på jobbet!

Kampanjen ”Vi anger inte”

Kampanjen “Vi anger inte” mot angiveri av papperslösa i vården är skapad av vårdpersonal, för vårdpersonal. Om förslaget blir verklighet är deras ståndpunkt tydlig, de kommer vägra utföra uppgiften. De menar att deras ”huvuduppgift är att ge vård och stöd till alla utifrån behov. Vi har helt enkelt viktigare saker att göra på jobbet!”.

Det handlar med andra ord om det djupt mänskliga inom oss som säger att det är vår plikt att hjälpa medmänniskor som befinner sig längst ner i samhället. Och att inte leva i ett klimat där vi ska vara rädda för varandra.  Eller att långsamt glida in i ett system med totalitära inslag där vi på arbetsplatsen tvingas inta en roll som vi varken har utbildning i eller erfarenhet av. Vi ska inte ange.

Soledad Cartagena
Bibliotekarie

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev