”Den unga vänsterns argument stämmer inte överens med forskningen” Caspian Rehbinder, ansvarig för Timbros arbetsmarknadsprogram, skriver slutreplik till Elsa Alm, skattebetalarnas riksförbunds talesperson, i debatten om låga skatters vara eller inte vara.
Debatt

”Den unga vänsterns argument stämmer inte överens med forskningen”

Debatt I en slutreplik till Skattebetalarnas riksförbunds talesperson, Elsa Alm, skriver Caspian Rehbinder att den unga socialdemokratin borde bekymra sig aningen mer över Sveriges höga arbetslöshet och låga tillväxt än vad den tycks göra.
3 jun 2021 | 17:02
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Elsa Alm konstaterar som jag att Sverige har höga skatter och inte är något nyliberalt paradis. Bortom det är vi inte överens om så mycket.

”Inte ett enda ord i texten berör de stora samhällsproblem som Sverige står inför”, skriver Elsa Alm om en text som handlar om högre tillväxt, lägre arbetslöshet, motståndskraft mot kriser och standardhöjningar för de breda befolkningslagren.

Att regeringen prioriterat ned jobb och tillväxt märks på den förda politiken. Men att hög arbetslöshet och låg tillväxt inte skulle vara stora samhällsproblem är en oväntat radikal hållning från den unga socialdemokratin.

Alm beskriver Alliansens skattesänkningar som ett fiasko som inte gjorde att fler fick jobb. Lyckligtvis har hon fel.

Sverige har gått från att vara klart bättre än snittet, till att vara ett av de riktiga bottenländerna

I den största genomgången som genomförts av skatteförändringar som naturliga experiment, visar Jacob Lundberg och John Norell att jobbskatteavdraget ökat sysselsättningen med ungefär 150 000 personer. Det ligger i linje med både Finansdepartementets och Konjunkturinstitutets bedömningar av jobbskatteavdraget.

Sedan 2014 har vi haft en regering som trott som Elsa Alm: att skattesänkningar inte skapar jobb. Hur har det påverkat Sveriges utveckling? Jämför man EU:s 28 medlemsstater (inklusive Storbritannien) från att Löfven tillträdde i oktober 2014 till precis innan coronakrisen bröt ut, så minskade arbetslösheten i tjugosju av tjugoåtta länder.

Det enda undantaget: Sverige. Så går det när man inte tror på liberala reformer.

Sverige har gått från att vara klart bättre än snittet, till att vara ett av de riktiga bottenländerna. I Eurostats aprilsiffror var det bara Grekland, Spanien, Italien och Cypern som hade högre arbetslöshet än Sverige. Det är en liga regeringen borde skämmas över att Sverige spelar i.

Alm beskriver Alliansens skattesänkningar som ett fiasko som inte gjorde att fler fick jobb. Lyckligtvis har hon fel

I Elsa Alms ögon kanske det inte är ett av de stora samhällsproblem Sverige står inför. För mig är få saker så viktiga som att människor kan få jobb, försörja sig själva och bidra till ekonomin.

Utöver den materiella förbättringen och tryggheten för den enskilde, innebär varje övergång från utanförskap till arbete också en offentligfinansiell vinst på omkring 340 000 kronor. En halvering av utanförskapet skulle innebära motsvarande 400 000 personer med jobb och 135 miljarder i skatteintäkter.

Men då måste jobben komma först. Och då måste skatter sänkas.

”Jag vet vad jag väljer”, skriver Elsa Alm. Tyvärr väljer hon högre skatter, lägre sysselsättning, större utanförskap och svagare ekonomi.

Caspian Rehbinder
Caspian Rehbinder är ansvarig för Timbros programområde Arbetsmarknad och rektor för Stureakademin.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev