”De flesta slipper nog helst Timbros paradisvisioner” Elsa Alm, talesperson för Skattebetalarnas riksförbund, skriver att Caspian Rehbinder och Timbros inställning till skatter är förlegad.

Debatt ”De flesta slipper nog helst Timbros paradisvisioner”

Debatt Om högern är intresserad av bättre ekonomisk hushållning borde den protestera mot utförsäljningar och vinster i välfärden snarare än att predika om värdet av sänkta skatter, skriver Skattebetalarnas riksförbunds talesperson Elsa Alm i ett svar till Caspian Rehbinder, ansvarig för Timbros arbetsmarknadsprogram.
3 jun 2021
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Likt en hackad grammofonskiva mässar Caspian Rehbinder i sin artikel för Arbetsvärlden de gamla nyliberala myterna.

Man blir rätt övertygad om att framtiden är vänster när man inser att högern inte har kommit på en ny idé på 40 år. Kommer ni ihåg hur bra allt skulle bli med alliansens skattesänkningar? Lägre skatt, mest för dem som tjänar mest, så skulle välfärden bli bättre, jobben bli fler och befolkningen friare och rikare. Vilket fiasko.

Inte ett enda ord i texten berör de stora samhällsproblem som Sverige står inför.

En marknadsskola som misslyckas med att kompensera för elevers socioekonomiska bakgrund. En kraftigt underbemannad äldreomsorg och sjukvård där färre förväntas göra mer – på allt kortare tid. En segregation där människor vars livslängd förkortas med ett decenniums på grund av fel postadress.

Inget av dessa samhällsproblem kommer lösas genom skattesänkningar.

För mig går det helt enkelt inte att sätta motsatserna nyliberalt och paradis i samma mening

Det är därför inte ett dugg konstigt att Rehbinder hänger upp sig på att jämföra svensk skattekvot mot andra länders – att ställa det emot den omåttligt populära välfärdsstaten går inte hem lika väl i stugorna.

Högern, som brukade älska att propagera för arbetslinjen, verkar tyvärr totalt ointresserade av att göra det mer förmånligt att arbeta än att äga eller ärva. Vårt skattesystem innehåller väldigt många undantag såsom 3:12-regler, ISK och beskattning för onoterade andelar.

En annan vanlig talepunkt från högern är att vi skulle kunna sänka skatten om vi gjorde andra politiska prioriteringar och såg till att den endast gick till statens kärnuppdrag.

Och visst är det önskvärt med bättre ekonomisk hushållning – om Timbro vill propagera mot vinster i välfärden, mot utförsäljningar och mot slöseriverksamhet som Nya Karolinska sjukhuset i Solna, är de varmt välkomna.

Man blir rätt övertygad om att framtiden är vänster när man inser att högern inte har kommit på en ny idé på 40 år

Jag är däremot beredd att hålla med Rehbinder om att Sverige inte är ett nyliberalt paradis. För mig går det helt enkelt inte att sätta motsatserna nyliberalt och paradis i samma mening.

Skatter är i högsta grad grad nödvändigt – för att kunna garantera ett anständigt samhälle och frigöra individen.

Det har gått hundra år sedan Marcus Wallenberg startade Skattebetalarnas Förening för att propagera mot en skattekvot som då låg på tolv procent.

Det finns alltid de som kommer tycka att skatten är för hög, men då måste man komma ihåg vilket typ av samhälle man väljer bort. Ett samhälle där vi kan anställa fler i äldreomsorgen, garantera alla en bra och likvärdig skolgång och göra viktiga investeringar för att klara klimatomställningen.

Jag vet vad jag väljer.

Elsa Alm
Elsa Alm är talesperson för och styrelseledamot i Skattebetalarnas riksförbund och digital redaktör för tankesmedjan Tiden.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar