Debatt

”Bättre digital infrastruktur behövs”

Pendlare behöver kunna jobba på kollektivtrafiken för att inte arbetet ska ta över för mycket av fritiden. Det skriver ordförandena för Unionens regioner kring Mälaren.
27 feb 2015 | 13:11
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Pendlingen i Mälardalen mellan hem och arbete är mycket stor. Vi vet att närmare 100 000 personer dagligen pendlar över länsgränserna i Mälardalsregionen och att ett mycket större antal pendlar över kommungränser. För många av dessa, de som reser med kollektiva färdmedel som buss och tåg, är det önskvärt att restiden också kan användas för en del arbete. Annars hamnar dessa snabbt i en situation där arbetslivet tar över och tidsmässigt tränger ut familjeliv med mera.

Arena för Tillväxt har tillsammans med SWECO i den nyligen presenterade upplagan av Sveriges nya geografi bland annat redovisat befolkningens tillgång till snabbt bredband. Definitionen av snabbt bredband är den som Post- och Telestyrelsen (PTS) använder, nämligen att ”stadigvarande befolkning och fasta arbetsställen på kort tid och utan särskilda kostnader ska kunna beställa ett internetabonnemang, vilket under gynnsamma omständigheter medger en överföringskapacitet nedströms på 100 Mbit/s och i bråd timme minst 50 Mbit/s”.

Genomgången visar att skillnaderna runt Mälaren är stora, där främst några kommuner norr om Stockholm har den bästa utbyggnaden, medan mindre tätt befolkade delar av regionen har en mycket sämre täckning. I delar av landet är den digitala infrastrukturen relativt väl utbyggd, men även i dessa områden finns det påtagliga ”hål” eller ”vita fläckar”. I genomsnitt har strax över hälften av befolkningen i dagsläget möjlighet att koppla upp sig på ett bredband med fastställd hastighet. Men är detta (tillräckligt) snabbt även i framtiden?

”Det gränslösa arbetslivet förutsätter tillgång till uppkoppling även under transport och resa.”

Målsättningen, som också är statens, bygger på att digitala medel enbart utnyttjas stationärt. Vi anser att denna inte tar hänsyn till dagens verklighet där det gränslösa arbetslivet förutsätter tillgång till uppkoppling även under transport och resa. En del företag som transporterar människor har dock börjat anpassa sina tåg och bussar till resenärernas krav. Det finns fortsatt mycket att göra och samhället kan inte agera bromsare.

För att skapa förutsättningar för att resenärer ska kunna använda sin restid mer produktivt bör PTS inkludera krav på utbyggd digital infrastruktur även för det rörliga arbetslivet. Vi vet att detta ökar möjligheten att bo och arbeta på skilda ställen och därigenom minska trycket bostadsmässigt på de storstadsområden och förhindra avfolkning på andra ställen. Fysisk och digital infrastruktur måste samverka. Inte minst är detta en viktig förutsättning för att hela skärgården ska kunna blomstra.

Det är viktigt att det görs satsningar på kollektivtrafiken som ökar kapaciteten, snabbheten och punktligheten vid pendling.

Helena Åsell, Hans Fryklund, Helena Ahrén, Patrick Sjöholm, Åsa Liljedahl

Helena Åsell, Hans Fryklund, Helena Ahrén, Patrick Sjöholm, Åsa Liljedahl

Dessa satsningar måste inkludera den digitala infrastrukturen om det gränslösa arbetslivet ska fortsätta vara en möjlighet och inte bli en negativ inlåsning.

Helena Ahrén, Hans Fryklund, Åsa Liljedahl, Patrick Sjöholm, Helena Åsell
Ordföranden för Unionens regioner Bergslagen, Stockholm, Uppland, Östra Sörmland/Gotland samt Mälardalen

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev