Debatt

”Politiken för vuxenutbildningen finns”

6 feb 2015 | 15:18
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Berndt Eriksson efterlyser den nationella politiken i vuxenutbildningsfrågan. Politiken för vuxenutbildningen finns och ambitionen med den är tydlig. För att människor ska klara sig i dagens kunskapsintensiva samhälle och på en föränderlig arbetsmarknad med hög omställningstakt behöver vi en väl utbyggd vuxenutbildning som ger kunskaper som leder till jobb eller vidare studier.

Statsministern aviserade våra höga ambitioner med vuxenutbildningen i regeringsförklaringen i höstas när han sa att regeringen kommer att påbörja ett nytt kunskapslyft. I vårt budgetförslag aviserades en markant ambitionshöjning med stadigvarande och permanenta nya platser inom såväl universitet/högskola som komvux/yrkesvux, yrkeshögskola samt folkhögskola. Satsningarna blev dock kraftigt minimerade då de borgerliga partiernas budget röstades igenom.

Regeringens ambition med att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande tillgängligt för alla kvarstår dock. De extra platserna på vuxenutbildningen ska inte vara tillfälliga satsningar utan permanenta investeringar. Ambitionen är att den kommunala vuxenutbildningen, både vad gäller teoretiska kurser och yrkeskurser, ska tillföras tusentals nya platser årligen.

Aida Hadzialic (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister

Aida Hadzialic (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister

Precis som Eriksson skriver har kommunerna enligt skollagen skyldighet att erbjuda utbildning i komvux på gymnasial nivå som motsvarar behov och efterfrågan. Platserna på komvux är i många kommuner idag för få. Detta till följd av nu gällande alliansbudget och den stora minskningen av statligt finansierade platser i den kommunala vuxenutbildningen under den borgerliga regeringens sista år. Samtidigt ökar efterfrågan på rättighetsbaserade utbildningar. Det riskerar att göra att viktiga utbildningar för att höja kompetensen hos människor trängs bort när kommunerna ska prioritera. Därför har regeringen som ambition att arbeta för att utöka möjligheten för människor att delta i den kommunala vuxenutbildningen genom att påbörja ett nytt, omfattande kunskapslyft.

Aida Hadzialic (S)
Gymnasie- och kunskapslyftsminister

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
  1. Av Berndt Ericsson 20 feb 2015:

    Se där igen! Politiken fokuserar enbart på de riktade statsbidragens vara eller icke vara eller ökning av dessa… Vad vill man göra åt de enorma brister som finns då det gäller en likvärdig tillgång till vuxenutbildning. Hur ser man på att kommunerna redan finansierats för en totalvolym på ca 140 000 heltidsplatser då det gäller komvux men att man producerar enbart en del av dessa. Se Skolverkets statistik! Att många kommuner inte alls erbjuder något om det inte ryms inom de tillfälliga bidragen. Om regeringen är seriös i denna fråga bör man lägga upp all finansiering på bordet, både riktade och den som finns i ”påsen” och som utgör den största andelen samt bestämma sig för hur den framtida finansieringen ska se ut. Återuppväck den utredning i denna fråga som alliansregeringen lade ner vid sitt tillträde hösten 2006. Bör man t ex ta tillbaka medlen i påsen och finansiera enbart med riktade medel som det var på länsskolnämndens tid eller? Varför inte för en gångs skull gå till botten med denna fråga i stället för att fortsätta lappa och laga och blunda för verkligheten!

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev