Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse.
Godkänn
Danska LO och tjänstemännen i FTF går samman Danska LO:s ordförande Lizette Risgaards och FTF:s Bente Sorgenfreys organisationer går samman.

Danska LO och tjänstemännen i FTF går samman

Facklig utveckling En ny facklig centralorganisation med 1,5 miljoner löntagare skapas i Danmark vid nyår. På fredagen röstade danska LO och FTF (systerorganisation till svenska TCO) för ett samgående vid två parallella kongresser som hölls i Odense.
Lennart Frykskog
13 apr 2018

Fusionen har förberetts sedan 2015 när de båda organisationerna tog beslut att verka för ett samgående på sina respektive kongresser. En gemensam arbetsgrupp har arbetat fram en vision på det utbildningspolitiska området. Samtidigt har en politisk styrgrupp arbetat fram grundlag (stadgar) för den nya organisationen. Den ska röstas igenom på en extra stämma som även den hålls idag.

– Jag er glad och stolt över att få leda en ny stark huvudorganisation. Nu har vi säkrat löntagarna en ny, gemensam och därför starkare röst, som är solidarisk och handlingskraftig, säger LO:s ordförande Lizette Risgaard, som på kongressen valdes till den nya organisationens förste ordförande.

Knäckfrågorna för 3F gällt värdegrunden (där 3F ville efterlyste betoning på rättvisa, jämlikhet och broderskap) och att den lokala fackliga kampen får bedrivas som hittills.

FTF:s ordförande Bente Sorgenfrey, som nu blir första vice ordförande, säger att mycket sker på dansk arbetsmarknad i dag som talar för en stark gemensam facklig röst.

–  Vi vill kämpa för att bevara och utveckla den danske välfärdsmodellen – och kämpa för att säkra goda arbetsvillkor för löntagarna.

Inom FTF röstade 71,4 procent av de 233 delegaterna för en fusion. På LO-sidan röstade 389 av 400 delegater för en fusion.

In i det sista fanns dock frågetecken om en fusion skulle samla nödvändiga två tredjedels majoritet inom respektive organisation. Danska LO-förbundet 3F, med 300 000 medlemmar, har varit skeptiskt och det dröjde ändå in till torsdagen med sitt beslut i styrelsen.

Röstningen utföll med 81–1 för ett samgående. Ordföranden för 3F Per Christiansen sade efteråt att förbundet fått gehör för flera ändringsförslag i den nya grundlag (stadgar) som centralorganisationen ska bygga sin verksamhet på. Knäckfrågorna för 3F gällt värdegrunden (där 3F ville efterlyste betoning på rättvisa, jämlikhet och broderskap) och att den lokala fackliga kampen får bedrivas som hittills.

LO, FTF och organisationsgraden

Den fackliga organisationsgraden i Danmark har fallit markant. Den var 63 procent år 2016. Om man exkluderar de så kallade gula fackföreningarna – som har vunnit mycket mark i Danmark – var siffran 53 procent. Vid sekelskiftet (2000) var 75 procent av löntagarna i Danmark medlemmar i ett fackförbund och endast tre procent av dem var med i ett gult fackförbund. (Källa: Anders Kjellberg, Lunds universitet.)

Danska LO har 18 medlemsorganisationer med cirka en miljon medlemmar, varav 800 000 är yrkesverksamma. Majoriteten finns inom privat sektor.

Danska FTF har cirka 75 medlemsorganisationer med cirka 450 000 medlemmar, varav cirka 350 000 är yrkesverksamma, de flesta inom offentlig sektor. De största förbunden är Danmarks Lärareförening (lärare), Dansk Sygeplejeråd (sjuksköterskor) och Bupl (pedagoger).

En del av LO:s medlemmar, inom handel och kontor, skulle i Sverige ha varit organiserade som tjänstemän.

Lennart Frykskog
13 apr 2018
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Copyright © Arbetsvärlden 2017 | Linnégatan 14
114 94 Stockholm
Telefon 08-782 93 12 | red@arbetsvarlden.se
Ansvarig utgivare: Mikael Feldbaum
Arbetsvärlden ges ut av Tjänstemännens
Centralorganisation, TCO.