CSN vill ändra reglerna för omställningsstöd – ”Läget akut” Joacim Strömblad, utredare på CSN:s rättsavdelning.

CSN vill ändra reglerna för omställningsstöd – ”Läget akut”

Inkomstkrav ska ersätta krav på arbetade timmar. Så ska fler få omställningsstudiestöd snabbare, enligt CSN.
14 nov 2023 | 10:55
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Köerna till omställningsstödet är långa. De kommande åren ska stödet dessutom skalas upp. CSN föreslår därför regelförenklingar från den 1 oktober 2024 – något som regeringen efterfrågat.

– Handläggningsläget är akut och många väntar på besked. De kommande åren kommer omställningsstudiestödet att vara ett viktigt stöd för många när lågkonjunkturen förutspås bli djupare, säger Joacim Strömblad, utredare på CSN i ett pressmeddelande.

Inkomstkrav ersätter tidskrav

Den som söker stödet ska ha jobbat 16 timmar i veckan i åtta av de senaste 14 åren. CSN föreslår att detta enbart ska kontrolleras genom löneuppgifter och utan att det behöver tas hänsyn till arbetad tid.

–  Idag behöver vi i många fall kontrollera lönespecifikationer och intyg för upp till 168 månader (14 år) för att se om en person uppfyller det villkoret. Det tar självklart mycket tid, säger Alexandra Swenning, utredare på CSN, i ett pressmeddelande.

Även kravet på att ha arbetat minst 12 av de senaste 24 månaderna före ansökan mildras till ett krav på arbetstid under perioden eller en viss inkomst.

Vill inte vänta på omställningsorganisationen

CSN föreslår också att Försäkringskassan ska kunna fatta beslut om den sökandes inkomst fem månader innan studiestart istället för dagens tre månader. Det innebär att Försäkringskassan i många fall kan besluta om inkomst direkt när en person söker omställningsstudiestöd och inte behöva vänta.

Lånedelen för omställningsstudiestödet ska vidare kunna fastställas utan hänsyn till ett eventuellt kompletterande studiebidrag från en omställningsorganisation, enligt förslaget.

Därmed kan CSN fatta beslut om omställningsstudiestöd direkt, utan att först behöva invänta ett beslut från omställningsorganisationen.

Så många har sökt stödet

Under 2023 har anslagna medel beräknats räcka till 8 800 studerande, under 2024 till 17 900 studerande, under 2025 till 30 000 studerande och från och med 2026 till mellan 35 100 och 52 900 studerande per år.

Inom andra typer av statliga studiestöd som administreras av CSN överstiger det totala antalet ansökningar normalt antalet beviljade ansökningar med ungefär 50 procent. Det skulle motsvara omkring 13 000 ansökningar om omställningsstudiestöd för studier som startar under 2023.

Under perioden den 1 oktober 2022 till den 18 augusti 2023 har 39 200 personer lämnat in 56 000 ansökningar om omställningsstudiestöd till CSN för studier under 2023. Fram till den 30 september 2023 hade ytterligare 2 500 sådana ansökningar lämnats in till CSN. Många av de sökande tillhör inte målgruppen för stödet.

Av de som har sökt stödet och som hittills har fått ett beslut har 17 procent beviljats omställningsstudiestöd. Källa: CSN

+ Expandera

14 nov 2023 | 10:55
Om skribenten
Chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar