Corona-viruset sätter tryck på avtalsförhandlingarna På måndag kommer medlarnas avtalsskiss för industriavtalet 2020. Foto: Anders Wiklund / TT

Corona-viruset sätter tryck på avtalsförhandlingarna

Medling På måndag kommer medlarnas industri-avtalsskiss. Enligt Tomas Undin, förhandlingschef hos arbetsgivarna i Teknikföretagenhonom, är den största osäkerhetsfaktorn Corona-viruset.

– Vi kommer att få göra en bedömning och bestämma oss för hur Corona påverkar industrin.
Göran Jacobsson
6 mar 2020 | 11:47
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Avtalsförhandlingarna går in i ett nytt skede. På måndag kommer industrins egna medlare att lägga fram en avtalsskiss och förhoppningen är att två veckor senare presentera ett förslag till avtal.

Industrins medlare kallas Opo – opartiska ordförande – och de har en mycket aktiv roll i slutskedet av förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare i industrin.

– På måndag lägger vi fram en skiss som innehåller x, y och z. Det handlar om hur mycket lönerna ska öka, avtalsperiodens längd, fördelning och kanske något annat. Det är första steget i att skapa ett gemensamt avtal för industrins parter, säger Erland Olauson, som är ordförande för de opartiska ordförandena.

Fack och arbetsgivare ska svara på skissen på tisdag och deras reaktion utgör grunden för det fortsatta arbetet med att göra ett avtalsförslag.

Ju fler frågor det finns desto krångligare blir förhandlingarna.

Erland Olauson berättar att Opo:na just nu arbetar med frågorna som är speciella för varje avtalsområde. De har fördelat arbetet så att det för varje avtalsområde finns två ansvariga Opo.

– Tanken är att vi ska rensa bordet och avsluta alla förbundsspecifika frågor som inte kommer ingå i det gemensamma avtalet, förklarar Erland Olauson.

Han vill inte säga hur förhandlingarna är jämfört med tidigare eller hur LO:s splittring påverkar förhandlingarna. Han konstaterar bara:

– Ju fler frågor det finns desto krångligare blir förhandlingarna.

Sedan slutet på 90-talet har avtalen i industrin fungerat som märke för alla andra avtal på arbetsmarknaden. Det innebär att den kostnadsökning som fack och arbetsgivare i industrin kommit överens om styr kostnadsnivån för alla andra avtal på arbetsmarknaden.

Diskussion kring vabb-utfyllnad

Unionen finns på alla industrins avtalsområden. Martin Wästfelt är Unionens förhandlingschef. Han säger:

Opo

Opo - de opartiska ordförandena - är industriparternas privata medlare. De är

-    Jan-Peter Duker, tidigare vice vd för Svenskt Näringsliv

-    Lars-Anders Häggström, tidigare ordförande förHandelsanställdas förbund

-    Christina Nygårdh, tidigare förhandlingschef hos Sveriges Ingenjörer

-    Erland Olauson, Opo-gruppens ordförande, tidigare vice ordförande och avtalssekreterare hos LO

-    Robert Schön, tidigare förhandlingschef hos Industriarbetsgivarna

-    Karl Olof Stenqvist, tidigare förhandlingschef hos Teknikföretagen

+ Expandera

– Förhandlingarna går väl som de brukar i det här skedet. Det återstår en hel del och vi har i varierande grad löst andra frågor, men inget är klart förrän allt är klart.

Han säger att Unionen och Sveriges Ingenjörer driver kravet på löneutfyllnad vid vård av barn. Kravet är inte nytt men facken är enligt Martin Wästfelt mer aktiva och det är mer diskussion kring kravet på vabb-utfyllnad.

I början av februari la industriarbetsgivarna fram ett avtalsbud på 1,4 procent.

– Det är alldeles för lågt. Jag tycker de ekonomiska bedömningar vi gjorde i höstas står sig. 3,0 procent är vårt krav, säger Martin Wästfelt.

Stark sammanhållning för facken i industrin

Han tillägger att omvärldsfaktorer påverkar förhandlingarna och det är bland annat förhandlingarna om LAS-regler. I december var det brexit och handelskonflikt. Nu sätter corona-viruset tryck på förhandlingarna.

LO-förbunden är splittrade. Kommunal och Pappers har ställt sig utanför LO-samordningen. För Kommunal är syftet att få större lönepåslag än märket – åtminstone för de yrkesutbildade medlemsgrupperna.

– Jag tror att det är påfrestande för LO-förbunden, men för Facken inom industrin är sammanhållningen stark, säger Unionens förhandlingschef.

Marin Wästfelt förklarar att han inte vet vad Opo:s skiss som läggs fram på måndag kommer att innehålla.

– Opo bestämmer själva hur de lägger upp sitt arbete, säger Martin Wästfelt.

Lönerna i fokus

Tomas Undin är förhandlingschef hos arbetsgivarna i Teknikföretagen. Han tror att Opo på måndag kommer lägga fram en skiss på ett treårigt avtal.

Tidplanen Avtal2020

Avtalen i industrin går ut sista mars. Tanken är att fack och arbetsgivare innan dess ska komma överens om nya avtal med Opo:s hjälp.

Så här ser planen ut för de opartiska ordförandenas arbete:

1 mars Opo börjar sitt arbete

9 mars Opo presenterar avtalsskiss för fack och arbetsgivare

10 mars Parterna ger sina svar på avtalsskissen

25 mars Opo lägger fram första hemställan

30 mars Opo presenterar slutlig hemställan

31 mars Parterna svarar på den slutliga hemställan

+ Expandera

– Så här långt går förhandlingarna helt enligt plan. På sätt och vis följer vi ritualer och det är en teaterföreställning med förutbestämd regi, säger han.

Tomas Undin säger att till skillnad från många gånger tidigare handlar förhandlingarna inte särskilt mycket om allmänna villkor utan de rör lönepåslagens storlek och avtalsperiodens längd i första hand.

Enligt honom är den största osäkerhetsfaktorn Corona-viruset.

– Vi kommer att få göra en bedömning och bestämma oss för hur Corona påverkar industrin.

LAS-reglerna kan ge ettårigt avtal

Dessutom tror han att diskussionerna om LAS-reglerna kan påverka förhandlingarna på marginalen. Han beskriver det som att några LO-förbund försöker påverka IF Metall att skriva på ett ettårigt avtal för att kunna ta till stridsåtgärder om LAS-reglernas utformning om ett år.

Göran Jacobsson
6 mar 2020 | 11:47

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar