Bristfällig statistik om nyanländas yrkesbakgrund Foto: Vilhelm Stokstad / TT
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på en pressträff om nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Bristfällig statistik om nyanländas yrkesbakgrund

Etablering Frågan om etablering av nyanlända på arbetsmarknaden är het. Men varje gång etableringen diskuteras av olika aktörer saknas en viktig pusselbit – vilka utbildningar och kompetenser har de nyanlända?
Ewa Persson
19 feb 2015 | 17:09
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

På torsdagen presenterade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson regeringens åtgärder mot bristerna i etableringen av nyanlända. Sverige får genom nyinvandringen ett stort tillskott till befolkningen i arbetsför ålder, inte minst i gruppen under 40 år.

Eftersom hälften av de nyanlända har utbildning på gymnasienivå eller mer, och många inom bristyrken, är etableringstiden på den svenska arbetsmarknaden högintressant att förkorta. I dag fastnar många i asylanläggningar i väntan på egen bostad, det saknas kommunplatser och det tar lång tid att få en utländska utbildning och erfarenhet bedömd och validerad.

Information om verkliga yrken saknas

Men en av de viktiga pusselbitarna för att öka takten i etableringen saknas: officiell statistik som mer konkret visar vilka utbildningar nyanlända har, och inom vilka yrken. Alla talar om nyanländas utbildningar och yrkesinriktningar i termer av bristyrken, men ingen tycks veta konkret hur det ser ut eller ha ansvaret att på systemnivå redovisa den.

När Ylva Johansson presenterade regeringens åtgärder i dag var siffrorna över de nyanländas utbildning och yrkesinriktning diffus:
– Det här är ett viktigt tillskott. Bilden – som är lite grov – visar att här finns 900 inom naturvetenskapliga yrken och teknik, 1 000 personer inom hälso- och sjukvård, 1 300 lärare och 4 300 inom bygg- och tillverkning.
– Det här är en ganska grov skanning av hur det ser ut, erkände Ylva Johansson och gick sedan direkt vidare till nästa bild.

När Arbetsvärlden efteråt frågar Milischia Rezai, sakkunnig på arbetsmarknadsdepartementet, om varifrån Ylva Johanssons siffror kommer och varför de inte är mer detaljerade, svarar hon:
– Siffrorna kommer från Arbetsförmedlingen. De är väldigt grovt indelade eftersom man kan ha en utbildning utomlands som inte till 100 procent motsvarar den svenska inriktningen. Det är svårt att räkna på konkreta yrkesinriktningar.

Liknande svar överallt

Arbetsmarknadsdepartmentets sakkunniga är inte de enda som ger det här svaret på frågan om mer detaljerad statistik över nyanländas yrkes- och utbildningsbakgrund. Ungefär samma svar ges överallt. När Arbetsvärlden ringer Migrationsverkets presstjänst för att leta efter information svarar man där att Migrationsverket visserligen gör en första grov kartläggning av varje individ, men att man skickar den vidare till Arbetsförmedlingen utan bearbetning eller publicering, och den är inte officiell.

På Arbetsförmedlingen finns detaljerade uppgifter i varje individs etableringsplan. Men myndighetens officiella återrapportering till regeringen två gånger om året om hur det går i etableringsreformen saknar helt den typen av redovisning. Här finns uppgifter om utbildningsnivå, kön, ålder, ursprungsland och vilka insatser individerna får. Men det alla talar om – yrke, examen, inriktning – saknas.
Något uppdrag från regeringen till Arbetsförmedlingen att redovisa det i återrapporteringen finns inte, och fanns inte heller från förra regeringen.

Vision är ett av de fackförbund som i dag kommenterar regeringens trepartssamtal om etableringen positivt (se separat artikel) och ordförande Veronica Karlsson säger till Arbetsvärlden att många av de nyanlända har utbildning och kompetenser som behövs inom offentlig verksamhet.
Har ni fått tillgång till detaljerad information om vilka utbildningar och yrken nyanlända har?
– Bland andra IFAU har tittat på det här, och de redovisar vilken utbildningsnivå nyanlända har.
Men ingår där vilka yrken och inriktningar på utbildningen de har?
– Nej, svarar Veronica Karlsson.

SCB som ansvarar för Sveriges officiella statistik gör varje år en enkät bland nyanlända för att komplettera sitt register över befolkningens utbildning. Registret över befolkningens utbildningsnivå är information som blir officiell flera år efteråt och finns inte tillgänglig när den skulle behövas.
– Resultatet av enkäten bland nyanlända offentliggörs inte. Det används bara för att komplettera vårt utbildningsregister, berättar Michael Karlsson på SCB:s utbildningsregister.
– Men om vi utbildningsstatistiker får önska, borde man intervjua nyanlända om det redan när de blir folkbokförda. Då fick vi aktuell statistik. Men det har väl hamnat mellan stolarna nu.

Finns det då något sådant uppdrag framöver, från regeringen eftersom alla pratar om det här i etableringen av nyanlända?
Milischia Rezai, politisk sakkunnig på arbetsmarknadsdepartementet, kan inte heller ge besked om huruvida det finns något uppdrag framöver till Arbetsförmedlingen att ta fram ny och mer konkret statistik över vilka yrkesinriktningar nyanlända har. Milischia Rezai ber i stället att få återkomma efter att hon lyssnat med experter i frågan på departementet.

Ewa Persson

/ Kontakta skribenten

19 feb 2015 | 17:09

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar