Bristande insyn i Polisens rekryteringar vållar debatt Hur Mats Löfving (till höger) har rekryterat Linda Staaf (till vänster) är något som lett till förundersökning för grovt tjänstefel. På bild syns även rikspolischef Anders Thornberg och Marie Borgh, chef för nationella bombskyddet. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Bristande insyn i Polisens rekryteringar vållar debatt

Nyanställningar inom Polisen Fackligt förtroendevalda inom Polisförbundet vill att styrelsen snarast river upp bemanningsavtalet, för att få bukt med vad de kallar nepotismen i myndigheten. Det finns också kongressbeslut på att det ska ske. Men förbundsstyrelsen säger sig behöva mer tid.
26 jan 2023
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Det är inte första gången det stormar kring hur det går till när högt uppsatta chefer får jobb på Sveriges största myndighet, Polisen.

Men det stormar rejält denna gång, där polischefen Mats Löfving nu utreds av åklagare för grovt tjänstefel i samband med att Linda Staaf blev underrättelsechef.

Polisförbundet har under en längre tid velat få mer insyn vid rekryteringar, särskilt till de höga chefsposterna.

När 21 lokala polismyndigheterna blev till en nationell myndighet, 2015, så tecknades också ett kollektivavtal som skulle reglera sådant som insyn vid rekryteringar, det så kallade Bemanningsavtalet inom Polisen.

Kongressbeslut att riva upp avtalet

Men enligt Polisförbundets andre vice ordförande Tomas Stjernfeldt, har avtalet snarare lett till en försämring.

– Dels har rekryteringen svällt, vilket gör det svårt att utöva inflytande när det är så många ärenden. Men vi har också sett att avtalet i sig blivit en försämring i delaktigheten för oss.

Tomas Stjernfeldt

På förbundets kongress i höstas bifölls två motioner, att riva upp avtalet omgående och att det ska omförhandlas.

Det har fått fyra förbundsområdesordföranden från region Väst att skriva en debattartikel i Polistidningen där de kräver att förbundsstyrelsen ska agera ”omgående”.

De talar om en nepotism på myndigheten som finns på alla nivåer, från golv till högsta ledning.

”Det här är en av våra viktigaste frågor som fack”

Enligt Polisförbundets andre vice ordförande Tomas Stjernfeldt, som sitter i förbundsstyrelsen, finns ingen formell bortre tidsgräns för när ett kongressbeslut måste bli verklighet. Självklart före nästa kongress 2024.

– Då hade jag som kongressombud förväntat mig att förbundsstyrelsen har uppfyllt beslutet, eller åtminstone kan förklara varför det inte går att uppfylla. Men det finns ingen tvekan om att det är en prioriterad fråga, och vi kommer att uppfylla det som kongressen har beslutat. Vi måste få till en förändring. Det här är en våra viktigaste frågor som facklig organisation.

Han kan i dag inte ge besked om när ett beslut kommer om hur man går vidare, förbundsstyrelsen ser nu över hur man ska till väga och vilken tidsaspekt man ska ha.

Varför är det viktigt?
– Det blir en röst till, som kanske har en annan infallsvinkel än arbetsgivaren. Men framför allt öka transparensen, i dag är den för liten. Vi kan inte försäkra våra medlemmar om hur processen har gått till i dag för vi har inte insyn.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar